Røde Kors slår fattigdomsalarm: – Vi må drive ren humanitær hjelp i Norge

En av fire spurte foreldre i en ny Opinion-undersøkelse sier de eller noen i familien enten har gått sulten til sengs, sløyfet måltider eller spist mindre på grunn av dårlig råd den siste tiden.

Tallene fra undersøkelsen, som er gjort i desember i år, viser at det nå ikke bare er mennesker i typiske lavinntektsgrupper som ikke klarer å få endene til å møtes.

– Dette er dypt urovekkende tall som ikke hører hjemme i Norge i 2023. Dette betyr at vi alle kjenner noen som sliter nå, og at dyrtiden allerede har satt dype spor her hjemme, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

I den landsomfattende undersøkelsen hvor et representativt utvalg på 1005 personer har svart på spørsmål, sier mer enn to av ti at de har spist mindre, sløyfet måltider og/eller gått sultne til sengs på grunn av den høye prisveksten.

For foreldre som har barn som bor hjemme, har mer enn én av fire oppgitt det samme.

– Vi ser en tydelig forverring av levekår for mange i Norge det siste året. De økonomiske forskjellene øker, og vi får stadig flere forespørsler om ren humanitær hjelp her hjemme i Norge, sier generalsekretær Anne Bergh.

Store behov for mat

Rapportene fra lokalforeninger i Røde Kors rundt i landet er nedslående. Ungdommer oppsøker Røde Kors utenfor åpningstiden for å spørre om mat, foreldre ber om penger til å kjøpe dyner, og unge spør om å få med seg pledd hjem fra aktivitetshus fordi det er kaldt hjemme.

– Vi og andre organisasjoner må nå drive ren humanitær hjelp her i Norge, sier generalsekretæren.

Alle Røde Kors’ lokalforeninger i de 15 kommunene hvor flest barn og unge vokser opp i familier med dårlig råd, opplever økt pågang på grunn av dyrtiden.

Sviktes av samfunnet

I mange av Røde Kors’ aktiviteter er matservering en sentral og integrert del av aktiviteten. De siste månedene har mange måtte skalere opp matserveringen, og kjøper nå inn langt mer mat enn før på grunn av økte behov.

– Lokalforeningene våre melder om at det i år er større etterspørsel etter matservering. Frivillige blir ringt opp av fortvilede mennesker, der mange rett og slett er sultne og forteller om hjerteskjærende utfordringer, sier Bergh.

– Vi har sagt før at samfunnet svikter de med aller minst penger, men den sosiale krisen stadig flere nå opplever sender et kraftig signal til oss alle, både organisasjoner og politikere: Tiltak for å endre utviklingen må på plass, sier generalsekretæren.

For pressehenvendelser, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no