Priv til Red: Frokostmøte med leder for Ukraina Røde Kors om den humanitære krisen

Vi inviterer journalister og kommentatorer til frokostmøte om den humanitære situasjonen i Ukraina og arbeidet som gjøres på bakken og utfordrinene de møter for å hjelpe folk i nød.

25. september får Røde Kors besøk at lederen for Ukraina Røde Kors, Maksym Dotsenko. Han leder den største humanitære innsatsen i landet, og koordinerer nødhjelpsarbeidet på vegne av 15 nasjonalforeninger og de internasjonale aktørene i Røde Kors-bevegelsen.

I forkant av frokostmøtet, skal statsminister Jonas Gahr Støre og Dotsenko samtale om situasjonen i Ukraina, og innsatsen til Ukraina Røde Kors.

Sted:     Røde Kors´ lokaler i Hausmannsgate 7
Tid:        Mandag 25. september kl 09.00 – 10.00

Program

09.00-09.15: Mulighet for kommentar fra Statsminister Jonas Gahr Støre og Maksym Dotsenko  
De som ønsker kommentar eller foto, bør være på plass senest 8.50, da statsministeren må gå 9.15

09.15-09.25: Den humanitære situasjonen på bakken,  
v/ Maksym Dotsenko, generalsekretær Ukraina Røde Kors 

09.25-09.35: Hvordan jobber Norges Røde Kors i Ukraina, hvordan brukes norske støtte og hvilke utfordringer ser vi i den humanitære innsatsen? 
v/Erik Abild, regionansvarlig for Europa 

09.35-09.45: Hvordan Internasjonal humanitærrett blir utfordret i Ukraina? 
v/Tobias Köhler, folkerettsjurist i Røde Kors

09.45-10.00: Mulighet for spørsmål, og en-til-en samtaler i etterkant 

Dotsenko skal under sitt besøk i Norge møte H.K.H. Kronprinsen, Stortingspresident Masud Gaharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt og utenriks- og forsvarskomiteen.  

For mer informasjon og akkreditering for pressen, kontakt Røde Kors på epost pressevakt@redcross.no med informasjon om hvem som kommer.

Det blir lettere servering.

For spørsmål, kontakt:
Truls Brekke
95 10 78 78 / truls.brekke@redcross.no

BAKGRUNN

Siden februar 2022 har Røde Kors hjulpet 12 millioner mennesker i nød i Ukraina, delt ut over 10,5 millioner pakker med mat og hygieneartikler, 300 000 mennesker har fått hjelp til å evakuere fra sine hjem og nærere 140 000 har fått opplæring i å kunne gi livsviktig første hjelp.   

Ukraina Røde Kors er – som i Norge – basert på innsatsen fra frivillige og ansatte i lokalmiljøet, og har over 200 lokalforeninger i hele landet og over 10 000 frivillige og ansatte som er i sving. De har programmer som gir akutt livreddende førstehjelp når krigen rammer sivile, de hjelper internt fordrevne flyktninger som har flyktet fra hus og hjem, de har ambulerende helseteam som reiser ut til folk som ikke selv kan komme seg til helsehjelp, de hjelper barn og voksne som strever med mentale sår fra krigen og de reiser hjem til eldre som ikke er i stand til å skaffe seg mat og medisiner selv, for å nevne noe.  

De humanitære verdiene er hardt prøvet i krigen i Ukraina, og nær 10 prosent av landets helsefasiliteter ødelagt som følge av krigen, på tross av at disse er beskyttet av krigens folkerett.