Hjelpearbeidet i gang etter jordskjelv i Tyrkia og Syria

Nødhjelpsinnsatsen er i gang og søk og redning fortsetter etter jordskjelvet som rammet Tyrkia og Syria i natt.

Røde Kors har mobilisert personell for å hjelpe til med søk og redning, førstehjelpsinnsats og samtidig jobbe med å få oversikt over skadeomfanget og hvor behovene er størst.

– Nå umiddelbart etter jordskjelvet er det viktig å komme raskt til der folk er skadd, og sørge for at folk kommer seg ut av umiddelbar fare. Men veldig raskt blir det også viktig å dele ut vann, mat og forsyninger til folk som har blitt evakuert eller som har fått sine hjem ødelagt og sikre at folk klarer å holde seg varme. Det er snø i området, så det haster å få ut hjelp, sier Haldorsen.

Både i Tyrkia og Syria jobber Røde Kors-bevegelsen med å få oversikt over skadeomfanget, slik at hjelpearbeidet kan komme raskt i gang. I tillegg til alle fastboende er det også mange hundre tusen flyktninger fra krigen i Syria som bor i lagerbygninger, fabrikklokaler eller trange leiligheter, og som derfor er ekstra sårbare.

– Den viktigste hjelpen nå er å redde liv og helse og få folk i sikkerhet. Akutt helsehjelp og traumebehandling, til sikre tilgang til mat, rent vann og tak over hodet er prioritert. Antall skadde fortsetter å stige imens redningsarbeidet pågår. Så tidlige etter et jordskjelv er det vanskelig å få oversikt, men vi vil vite mer om omfanget i løpet av de neste timene og dagene, sier Haldorsen.

I tiden etter et jordskjelv kommer det ofte både etterskjelv, jordskred og andre farlige situasjoner på grunn av ødelagte bygninger og annet som kan rase sammen.

– Befolkingen i dette området har opplevd jordskjelv tidligere, men det er mye usikkerhet etter et jordskjelv. Folk vet ikke når det er trygt å reise hjem, om jobben deres vil bli påvirket, og om deres kjære har det bra, sier Haldorsen.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no