Røde Kors mobiliserer alle frivillige i Finnmark

Finnmark Røde Kors setter alle frivillige i beredskap etter varsler om at mennesker isolert av snøskred manglet tilgang på forsyninger.

– Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

Røde Kors trapper opp beredskapen, og i Finnmark har alle frivillige fått beskjed om å være i beredskap etter en rekke snøskred har isolert mennesker i flere bygder.

– Vi har snakket med mange som nå rett og slett er isolerte. Noen kom seg ikke hjem fra jobb i går på grunn av den ekstreme snøskredfaren og stengte veier, sier Anette Kristiansen Karlsen. 

De frivillige som har fått beskjed om å være i forsterket beredskap er fra både Hjelpekorpset og andre frivillige aktiviteter som Røde Kors har i området. Hjelpekorpsene i Finnmark disponerer snøskutere med sleder og private kjøretøy som kan benyttes i innsats for å bistå isolerte mennesker.

Fredag ble alle hjelpekorps nord for Bardu i Troms satt i forhøyet beredskap på grunn av flere snøskred som tok livet av fire mennesker og rammet hus og veier.

Denne meldingen ble oppdatert kl 17.54 med justeringer knyttet til tilgangen til mat og medisiner. Situasjonen knyttet til denne problemstillingen er ikke kritisk.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt 
+47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no