Advarer mot skredulykker i romjula

Røde Kors advarer mot skredulykker i romjulen. Det har snødd og blåst mye flere steder i julehelgen, og det har skapt forhold for skredulykker.

– I julehelgen har det vært mye nedbør og vind, noe som skaper stor snøskredfare. Særlig gjelder det deler av Nord-Norge og Vestlandet, sier leder for ressursgruppe skred i Røde Kors Hjelpekorps, Tormod Eldholm. 

Røde Kors er bekymret for at det med finere vær og flere skigåere i utsatte områder kan skje ulykker selv om faregraden er to eller tre. Eldholm oppfordrer derfor turgåere og andre som ferdes i fjellet om å være ekstra oppmerksom i bratt terreng, og være bevisst på rutevalg.

– Sjekk alltid skredvarselet på varsom.no og les følgeteksten for det konkrete området, oppfordrer Eldholm. 

Toppturer eller ferdsel i annet bratt terreng krever at man ser på lokale forhold i tillegg til de offisielle farevarslene.  

Røde Kors erfarer at det skjer mange ulykker når været letter og folk igjen skal ut på tur etter uværshelger med dårlige forhold i fjellene.

– Det er ved lettere vær etter dager med mye snø og vind vi ser flest ulykker. Det er viktig at alle som skal ut i naturen nå ikke tar for gitt at områdene de skal ut i er trygge, selv om skredfaren kun er moderat eller betydelig, sier Eldholm. 

Eldholm ber alle planlegge turen godt, og sette seg inn i hvordan man kan identifisere skredfarlige områder: 
 
– Lær deg å kjenne igjen skredfarlige områder. En tommelfingerregel er at det ofte er fare for skred om en skråning heller mer enn 30 grader. Vær oppmerksom på om det har gått ferske skred i området, det er et sikkert tegn på skredfare. Sprekker i snøoverflaten og drønn fra snødekket ved belastning er også typiske faretegn, sier Eldholm. 

Les mer om hvordan du kan unngå å bli tatt av snøskred her. 

For pressehenvendelser, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no