Lokalt redningsarbeid svekkes av regjeringens kutt

Røde Kors er bekymret over at regjeringens støtte til den frivillige redningstjenesten kuttes og ikke en gang holder tritt med prisveksten.

– De offentlige nødetatene har fått nødvendige løft, også utover den lovede prisvekstjusteringen. Den frivillige redningstjenesten får ikke den samme styrkingen, men et reelt kutt. Det er alvorlig, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.  

Regjeringen har skrytt av en storstilt satsing på å dekke nødnettregningen frivilligheten får fra staten, ved å ta abonnementskostnadene. For å dekke denne regningen velger regjeringen nå å kutte i driftsstøtten til den frivillige redningstjenesten. 

– Støtten til den frivillige redningstjenesten blir med dette i praksis kuttet. I en tid der vi ser at klimakrisen og en endret sikkerhetssituasjon krever en styrket frivillig beredskap i hele landet, er dette midler vi heller skulle fått bruke til helt nødvendig kursing og opplæring av våre over 6000 frivillige i Hjelpekorpset, sier Bergh.

Røde Kors er ellers glad for at regjeringen klarer å nå Stortingets pålegg om å nå enprosentkravet i bistand, selv om en altfor stor andel brukes i vårt eget land.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt 
+47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no