– Samfunnet har sviktet de fattigste familiene

Røde Kors ber regjeringen styrke økonomien til barnefamilier for å hindre utenforskap og fattigdom.

– Vi ber regjeringen sette inn virkemidler som treffer behovene til barn i fattige familier. Foreldre trenger trygghet og forutsigbarhet. Regjeringens egen ekspertgruppe, har gitt gode anbefalinger, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors. 

Ekspertgruppa for barn i fattige familier anbefaler blant annet økt og skattlagt barnetrygd og bedre ivaretagelse av barns behov når foreldre søker om sosialhjelp, for å redusere antall barn som vokser opp i fattigdom. Rapporten legges fram på FNs verdensdag for avskaffelse av fattigdom.  

– Kampen mot fattigdom går for sakte. Nå har regjeringen en stor mulighet til å løfte barn som lever i fattigdom, og redusere utenforskap og de langsiktige negative konsekvensene det gir. Derfor er innsats mot barnefattigdom en investering i framtiden, og ikke en utgift. Den muligheten håper vi regjeringen vil bruke, sier Bergh. 

Røde Kors har det siste året opplevd en betydelig økning i antallet henvendelser om gratis mat, klær og ferie- og fritidsaktiviteter for barn, og det er også stadig flere aktiviteter som serverer mat for å møte behovene til deltakerne.  

I den ferske Røde Kors-rapporten “Til barnets beste?” forteller også foreldre at de på grunn av strømprisene fryser om vinteren. Andre dropper måltider og går sulten så barna skal få nok mat. 

– Dette er historier som ikke hører hjemme i Norge i 2023, og som regjeringen må ta på alvor. Samfunnet har sviktet de fattigste. Nå må politikerne sørge for å følge opp med tiltak som begrenser den sosiale krisen mange opplever, sier Anne Bergh.  

 
For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no