Røde Kors ber om tilgang til gisler og bortførte

Den Internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) ber om umiddelbar tilgang til alle de som er internert i fiendtlighetene i Israel og Gaza.

– Folk som er tatt til fange må behandles humant. Å utføre, eller true med å utføre, en gisseltaking er forbudt i henhold til internasjonal humanitær lov, og gisler må løslates sier Tobias Köhler som er sjefsjurist for internasjonal humanitær rett i Røde Kors.  

Alle rapportene om sivile som blir bortført, tatt til fange eller varetektsfengslet er alarmerende. Alle som er arrestert – enten de er sivile eller soldater – må behandles humant og med verdighet, understreker Røde Kors.  

Som en nøytral, uavhengig humanitær organisasjon er det å besøke mennesker som er berøvet friheten en sentral del av arbeidet til ICRC. De forsøker nå å få tilgang til, og besøke alle de som er berøvet friheten på begge sider av denne konflikten. 

– Våre kolleger i Gaza og Israel gjør alt de kan for å kontakte relevante parter som nå holder israelske statsborgere. De trenger å vite hva som har skjedd med de som er savnet, og deres familier må informeres om hvordan de har det. Folk som er tatt som gisler må løslates. ICRC har mobilisert alle sine ansatte i regionen, og setter inn alle mulige ressurser for å kunne gjøre dette, sier folkerettsjuristen.  

Uavhengig av militær beleiring, må myndighetene sørge for at sivile har tilgang til grunnleggende tjenester, inkludert trygt vann, mat og medisinsk behandling. 

– Røde Kors oppfordrer partene til å respektere sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitærrett, og til å ta alle mulige skritt for å hindre sivile fra ytterligere skade. Alle sider må utvise tilbakeholdenhet og beskytte sivile liv og sivil infrastruktur, sier Köhler.   

Drap på sivile og mishandling er forbudt i henhold til Genève-konvensjonene. I tillegg krever konvensjonene at sårede og syke tas hånd om. Personer som er tatt til fange må behandles humant og med verdighet.  

– Team fra Det Internasjonale Røde Kors jobber tett med de to nasjonale Røde Kors-foreningene, Magen David Adom og Palestina Røde Halvmåne, for å hjelpe de som er såret, syke og i nød. Ansatte fra begge disse humanitære organisasjonene har blitt ofre for volden. Helsepersonell må beskyttes til enhver tid, under streker Köhler.  

ICRC har kommunisert med alle parter for å minne dem om deres forpliktelser og ansvar i henhold til internasjonal humanitær lov.  

Om ICRC: 
Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) er en nøytral, upartisk og uavhengig organisasjon med et eksklusivt humanitært mandat som stammer fra Genève-konvensjonene av 1949. Den hjelper mennesker rundt om i verden som er berørt av væpnet konflikt og annen vold ved å gjøre alt de kan for å beskytte deres liv og verdighet og lindre deres lidelser, ofte sammen med Røde Kors og Røde Halvmåne-partnere. ICRC har vært til stede i Israel og de okkuperte områdene siden 1967. Dette inkluderer det okkuperte palestinske territoriet Gaza og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.  

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no