Nærmest umulig å levere hjelp i Sudan

De harde kampene i Sudans hovedstad gjør det livsfarlig å bevege seg i byen. Det er nærmest umulig å oppsøke helsehjelp, og svært vanskelig for medisinsk personell å komme seg til eller fra jobb.

Sammenstøtene fortsetter i Khartoum og andre sudanske byer, og det er kraftig skuddveksling og eksplosjoner i tettbefolkede boligområder og nær sivil infrastruktur. Samtidig er sykehusene i Khartoum og andre deler av landet er i ferd med å gå tom for medisinsk forbruksmateriell og mat. Sykehus har vært uten strøm og vann i flere dager. De kan ikke lenger yte essensielle tjenester.

– Over hundre sivile er drept og over tusen er skadet , og det er nå så farlig å bevege seg i byen at det er vanskelig for ansatte å faktisk komme til sykehusene. Ambulanser og førstehjelpere kan ikke nå frem til de som trenger hjelp. Våre kollegaer i Sudan melder at det for øyeblikket er nærmest umulig å yte humanitære tjenester i og rundt Khartoum. Folk søker dekning i husene sine, og tør ikke oppsøke sykehus eller medisinsk personell. Vi frykter at tallene på døde og skadde vil stige kraftig med mindre fiendtlighetene stanser umiddelbart, sier Ramon Olaf Broers, seniorrådgiver i Røde Kors.

Røde Kors ber partene legge til rette for at arbeidet til humanitære organisasjoner kan fortsette, slik at de som trenger hjelp får det. Helseinstitusjoner og medisinsk personell skal beskyttes, og transport av syke eller sårede skal ha sikkert leide.

– Det er når helsetjenestene er mest nødvendige de også er mest sårbare for angrep. Det er spesielt når væpnede fiendtligheter skjer i tettbygde områder at ambulanser og helsepersonell kommer i skuddlinja. Å hindre eller angripe dem er brudd på humanitær lov og retten til helse, sier Broers.

Røde Kors oppfordrer partene til å respektere sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitær lov. Dette inkluderer å ta alle mulige forholdsregler for å unngå sivile skader og tap av liv, sikre rask tilgang og sikkerhet for ambulanser og medisinsk personell, behandle alle internerte humant, og sørge for at humanitære organisasjoner kan utføre arbeidet sitt.

Også i Darfur er det rapportert om sivile tap, og situasjonen har vært ekstremt spent. Den humanitære situasjonen er fra før prekær, med over tre millioner fordrevne, og hvis fiendtlighetene fortsetter, frykter vi at enda flere mennesker vil bli tvunget på flukt.

– Dette er en kompleks humanitær nødsituasjon, og alle varsellys blinker rødt. Den siste volden vil bare forsterke behovene. Folk vil trenge støtte i dag og i ukene og månedene som kommer. De har ikke råd til at verden fortsetter å se bort – liv står på spill, sier Broers.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt 
+47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no