Humanitær krise i Syria ett år etter jordskjelvet

Syria er i sin verste økonomiske krise ett år etter at jordskjelvet rammet Tyrkia og Syria. – De humanitære behovene i Syria er enorme.

Jordskjelvet forsterket problemene fra mange år med konflikt, og kutt i bistanden har gjort situasjonen vanskeligere, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

– Vi må jobbe langsiktig for å hjelpe mennesker rammet av naturkatastrofer og konflikt, sier Bergh.

Jordskjelvet kostet 55 000 menneskeliv og førte til enorme ødeleggelser både i Tyrkia og i Syria. Røde Kors i Norge har rettet hovedinnsatsen inn for å hjelpe jordskjelvrammede i Syria. Over 60 000 familier mistet hjemmene sine som følge av jordskjelvet i den nordvestlige delen av det konfliktrammede landet.

– Vi har rette innsatsen mot Syria, der vi gjennom mange år har jobbet for å bedre tilgangen til helsehjelp og vann, gjennom en langsiktig innsats. Derfor var det også naturlig at vi etter jordskjelvet skalerte opp denne innsatsen, sier Bergh.

Folk som allerede var fordrevet flere ganger fra hjemmet sitt på grunn av 13 år med krig, var nødt til å ta imot hundretusenvis av jordskjelvrammede venner og slektninger i sine hjem. Et halvt år etter jordskjelvet estimerte man at mellom 580 000 og 790 000 mennesker fortsatt var fordrevet fra sine hjem kun på grunn av jordskjelvet.

Krisen har ført folk ut i fattigdom
Jordskjelvet rammet befolkningen i et område av Syria som også er sterkt berørt av konflikten. Nå går landet gjennom den verste økonomiske krise noensinne. Over 90% av syrere befinner seg nå under fattigdomsgrensen. 44% av befolkningen lider av mangel på mat.

Det syriske pundet har blitt devaluert fire ganger i 2023 og mistet 53% av sin verdi. Matprisene hadde økt med 162% på et år.

– For å gjøre alt verre lider Syria nå av kutt i bistandsbudsjetter verden over, inkludert fra Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Verdens Matvareprogram har kuttet stort i sitt budsjett som gjør at 3,2 millioner mennesker som tidligere fikk matstøtte, nå blir rammet av dette. Det er en dramatisk situasjon, sier Bergh.

I de jordskjelvrammede områdene i nordvest-Syria bor fortsatt 2 millioner mennesker i over 1500 små og store teltleirer nå som vinterens kulde brer seg.

Dette gjør Røde Kors i Norge
Gjennom Syrisk Røde Halvmåne har Røde Kors i Norge sørget for tilgang til grunnleggende helsetjenester og medisiner. Blant annet har Røde Kors bidratt til at barn som ble skadd i jordskjelvet og som har hatt behov for kirurgisk behandling har fått dekket utgiftene til dette. Aleppo har Røde Kors bidratt til å rehabilitere et barnesykehus som fikk ødeleggelser i jordskjelvet. I tillegg har en del av innsatsen gått til å rehabilitere skoler som har blitt brukt til å huse mennesker som har mistet sine hjem, og de langsiktige prosjektene for å sørge for vannforsyning og tilgang til rent vann for millioner av mennesker har blitt forsterket.

– Krisen som har pågått så lenge har ført millioner av syrere ut i fattigdom. Mange har ikke råd til helt grunnleggende helsetjenester. Derfor jobber vi for å sikre gratis helsehjelp for noen av de som trenger det aller mest, sier Bergh.

Internasjonalt gap i finansiering
Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) har siden naturkatastrofen gitt hjelp til 14 millioner mennesker som ble rammet av jordskjelvet, 10,5 millioner i Tyrkia og 3,5 millioner mennesker i Syria.
Ett år etter jordskjelvet er det fremdeles kun 57 prosent av nødhjelpsappellen for Syria og 35 prosent av appellen for Tyrkia som er finansiert.

– Det er viktig å sikre nødhjelp til de som trenger det aller mest. I Syria er det enorme behov og det er viktig at både innsatsen og finansieringen av det humanitære arbeidet gjøres med en langsiktig tanke, sier Bergh.