På Gaza har sykehus blitt til slagmark og verden tilskuere

– Verdens øyne er rettet mot det som skjer på Gaza. Som om vi er tilskuere uten mulighet eller evne til å påvirke det som skjer.

En kollektiv svikt fra verdenssamfunnet og grusomheter som gjentas hver dag, sier generalsekretær Anne Bergh i Røde Kors.

På Gaza har sykehus blir til slagmark og knust til ruiner. Igjen står syke og skadde uten mulighet til å få helsehjelp. Seks måneder har gått siden de grusomme angrepene i Israel 7. oktober. Siden da har situasjon for befolkningen på Gaza blitt verre for hver time som har gått. Dødstallene stiger dag for dag samtidig som gisler holdes i fangenskap.
– Det er en totalt uakseptabel situasjon og må ta slutt. Gislene må slippes fri og nødhjelp må slippe inn til Gaza over land i langt større omfang enn det som er virkeligheten nå. Med mindre det skjer store endringer vil det som allerede er en katastrofal situasjon bli enda verre og mange flere liv vil gå tapt, sier Bergh.

Konsekvensene av at politikk blandes inn i nødhjelpen er at mennesker dør imens lastebiler fulle av nødhjelp ikke slipper fram i tide. Lastebiler er den mest effektive måten å få fram nødhjelp på.
– Tilgang til nødhjelp og helsehjelp må ikke bli gjenstand for forhandlinger. Det er et minste minimum som er forankret i folkeretten. Slik situasjonen er nå får ikke humanitære organisasjoner gjort jobben sin på en trygg måte. Det å dekke menneskers helt grunnleggende behov, det vi kaller nødhjelp, det må vi aldri tillate at blir politikk, sier Bergh.

Stor risiko for humanitære arbeidere
Nødhjelpsarbeidet på Gazastripen er både krevende og risikofylt. Sammen med at alt for lite nødhjelp kommer inn er sikkerhetssituasjon en direkte hindring for å kunne gi effektiv nødhjelp.

– Røde Kors er rystet over nyheten om de sju nødhjelpsarbeiderne fra World Central Kitchen som ble drept imens de var på jobb på Gazastripen. Det er med stor sorg og bekymring for sikkerheten til både sivile og nødhjelpsarbeidere som oppholder seg på Gaza, sier Bergh.

Også Røde Kors-bevegelsen har mistet 18 medlemmer, 15 av dem var på oppdrag for Palestinsk Røde Halvmåne tre av dem var på oppdrag for Magen David Adom da de ble drept.

Mangel på helsehjelp
Gazas største sykehuskompleks er satt helt ut av spill, barn dør av sult, hjelpearbeidere og helsepersonell blir drept. 5% av Gazastripens befolkning er enten døde, skadet eller savnet under ruinene av bygningsmassen.

Nylig ble Shifa-sykehuset i Gaza by stengt etter omfattende ødeleggelser. 

– Sykehus skal respekteres og beskyttes, fordi deres funksjon for befolkningen er så viktig. På sykehus skal helsepersonell redde liv og sykehusene skal ikke være en militær slagmark. Tilgang til helsehjelp er ikke bare en grunnleggende nødvendighet, det er et spørsmål om liv og død, sier Bergh.

Palestinsk Røde Halvmåne har nå blitt tvunget til å stenge begge sine sykehus på Gazastripen. Først måtte Al-Quds-sykehuset i Gaza by stenge, og etter mer enn 40 dager med kamper ved sykehuset har også Al-Amal-sykehuset i Khan Younis også stengt. Kampene både inne på sykehuset og i området rundt og både pasienter og helsepersonell måtte evakuere, sammen med internt fordrevne som hadde søkt tilflukt ved sykehuset. Al-Amal-sykehuset var et av få gjenværende sykehus i den sørlige delen av Gazastripen som har kunnet gi et helsetilbud.

– At så mange sykehus har blitt ødelagt eller har vært nødt til å stenge betyr at kapasiteten til å ta imot syke og skadde er langt dårligere nå, samtidig som situasjonen gjør at mange flere trenger helsehjelp, sier Bergh.

Verdens verste matmangel pågår på Gaza nå
Det er stor risiko for hungersnød på Gazastripen i løpet av mars-mai måned med mindre det blir en umiddelbar slutt på kampene og mer nødhjelp kommer inn. Ifølge IPC som klassifiserer matmangel står nå 1,1 millioner mennesker overfor sult. Halvparten av befolkningen på Gaza lever nå med det som klassifiseres som katastrofal mangel på mat og hele befolkningen vil passeres i de de tre verste kategoriene, fra kritisk matmangel til katastrofal matmangel i løpet av de neste månedene.

Behovet for økt tilførsel av mat, vann og annen livsviktig nødhjelp til befolkningen på Gaza blir mer kritisk for hver dag som går.
– Partene i konflikten har ansvar for å legge til rette for at befolkingen har det de trenger for å overleve, og Israel som okkupasjonsmakt, har et særskilt ansvar for å sørge for at sivilbefolkningen har dekket sine grunnleggende behov, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Gazastripen er det eneste stedet i verden hvor det er målt så høye tall på matusikkerhet siden man begynte med disse målingene.
– Meldingene som kommer ut fra Gaza om barn som dør av sult er grusomme og må føre til umiddelbar endring. Dette er ikke en naturkatastrofe, men en menneskeskapt krise, sier Bergh.

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no