Røde Kors åpner feltsykehus på Gaza

Norges Røde Kors åpner sammen med Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) og Røde Kors-foreninger fra 10 andre land et feltsykehus i Rafah sør på Gazastripen for å møte noen av de overveldende me

– Behovet for å øke helseinnsatsen på Gazastripen har vært tydelig siden denne konflikten startet for syv måneder siden og vi har jobbet over tid med å få på plass dette feltsykehuset. Vi er glade for at vi nå er i gang og behandler pasienter. Dette feltsykehuset er et av tiltakene Røde Kors setter inn etter å ha jobbet for å styrke helsetjenestene helt siden konflikten brøt ut, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Norges Røde Kors har en sentral rolle både i koordineringen av innsatsen, medisinsk- og teknisk personell samt finansiering av feltsykehuset. Feltsykehuset begynte å ta imot pasienter torsdag i forrige uke. Det er nå 13 nordmenn som jobber der. Sykehuset har 60 senger og kan gi helsehjelp til omtrent 200 mennesker om dagen i poliklinikken. 

Støtte fra Utenriksdepartementet

– Gaza er en menneskeskapt humanitær katastrofe. Den har ufattelige dimensjoner. 35 000 er drept. Mer enn 76 000 mennesker er skadet. Gaza er lagt i ruiner. Helsesystemet har i praksis kollapset, nettopp derfor er det så viktig at Røde Kors’ feltsykehus nå åpner i Rafah. Dette sykehuset vil bidra il å redde mange liv, sier Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Utenriksdepartementet gir finansiell støttet til feltsykehuset.
– Jeg vil rette en stor takk til alle humanitære arbeidere som jobber med å lindre nød og redde liv i Gaza. De gjør en livsviktig innsats under farlige og vanskelige forhold. Norge har vært helt tydelige på at sivile må beskyttes og at angrep på sykehus og andre helsefasiliteter er helt uakseptabelt og må stanse, sier Tvinnereim.

Feltsykehuset som nå åpner på Gaza, skal utfylle og støtte det livsviktige arbeidet som Palestinsk Røde Halvmåne gjør for å gi akutthjelp. Siden kampene startet har Palestinsk Røde Halvmåne med både ansatte og frivillige fortsatt å gi førstehjelp og akuttmedisinske tjenester til lokalsamfunn på Gaza, selv om det det har vært stor risiko forbundet med innsatsen.

De to sykehusene Palestinsk Røde Halvmåne har på Gazastripen er begge ute av drift nå, dette gjelder både Al Quds-sykehuset i Gaza by, Al-Amal-sykehuset i Khan Younis i tillegg til flere ambulansestasjoner, ambulanser og andre utrykningskjøretøy. Fortsatt driver Palestinsk Røde Halvmåne tre fremskutte helsesentre, seks helseposter, tre klinikker og har et pågående nødhjelpsarbeid for mennesker i provisoriske flyktningleirer.

To operasjonsstuer

Feltsykehuset skal gi akutt kirurgisk behandling og vil kunne gi helsehjelp innen obstetrisk/gynekologi, mor og barn, nyfødt i tillegg til en poliklinikk som tar imot dagpasienter. Sykehuset vil også kunne ta imot masseskader. Feltsykehuset drives av Den internasjonale Røde Kors-komiteen med støtte fra Palestinsk Røde Halvmåne og Røde Kors-foreninger fra 11 land. Østerrike, Canada, Danmark, Finland, Tyskland, Japan, Island, Sveits, Australia, Hong Kong og Norge. Norges Røde Kors har en koordinerende rolle og har bidratt med mye av både utstyret og teknisk- og medisinsk personell.

– Mennesker på Gaza sliter med å få tilgang til den medisinske behandlingen de trenger akutt, delvis på grunn av det store behovet for helsehjelp og et sterkt redusert antall fungerende helseinstitusjoner. Leger og sykepleiere har jobbet døgnet rundt, men kapasiteten deres er strukket utover grensen, sier Jørgen Haldorsen, leder for internasjonale programmer og beredskap i Norges Røde Kors. 

Angrep på medisinske fasiliteter og personell har påført helsevesenet et ødeleggende slag. Ifølge Verdens helseorganisasjon fungerer 23 av de 39 sykehusene i Gaza ikke lenger, og de som fortsatt er i drift er overveldet av pasienter, mange pasienter har svært alvorlige skader samtidig som det er begrensede forsyninger og ressurser til å behandle dem.

På grunn av mangelen på helsetjenester kombinert med veldig vanskelige leveforhold for befolkningen på Gazastripen, har smittsomme sykdommer spredt seg i stor grad blant befolkningen. Mange med kroniske sykdommer har vært uten helsehjelp i lang tid.

– Amputasjoner som følge av splintskader er vanlige, det er også akutt luftveisinfeksjon. Mageinfeksjoner og hudsykdommer sprer seg raskt blant de internt fordrevne på grunn av mangel på rent vann og gode sanitærforhold. Derfor er styrking av helsetjenester en prioritet for oss, sier Haldorsen. 

Helsearbeidere må beskyttes

Feltsykehusteamet vil bestå av omtrent 30 helsearbeidere og teknisk personell fra de ulike Røde Kors-nasjonalforeninger. På feltsykehuset vil det jobbe både lokalt ansatte og internasjonalt personell, blant annet kirurger, barneleger, allmennleger, anestesileger, sykepleiere og spesialsykepleiere, teknikere, ingeniører, logistikere og administratorer.

– Med helsebehov som vokser for hver dag på Gaza, gjentar Røde Kors sitt krav om beskyttelse av sykehus under internasjonal humanitær lov. Ingen pasient skal bli drept mens de ligger i en sykehusseng. Ingen leger, sykepleiere eller annet medisinsk personell skal noen gang dø mens de jobber for å redde liv. Sykehus er til for å behandle og redde menneskeliv – internasjonal humanitær rett sier at alle parter i konflikten må respektere og beskytte det medisinske oppdraget, inkludert infrastruktur, sier generalsekretæren i Røde Kors.

Den internasjonal Røde Kors-komiteen har erfaring med helseinnsats på Gazastripen gjennom mange år. Etter konflikten begynte i oktober har team fra ICRC har jobbet på en operasjonsstue ved European Gaza Hospital, og støttet andre sykehus med medisinsk utstyr.

Nasjonale Røde Kors-foreninger bidrar med følgende:

  • Norges Røde Kors, som tar en koordinerende rolle i prosjektet, bidrar med finansiering, personell, medisinsk utstyr og vannrenseanlegg for å omgjøre sjøvann til drikkevann, kontorutstyr, telt, belysning, latrinesett, kjøkkensett og farmasøytiske legemidler.
  • Østerriksk Røde Kors bidrar med et vannrensesystem for å omgjøre sjøvann til drikkevann.
  • Kanadiske Røde Kors bidrar med kirurgisk utstyr, medisinske forbruksvarer, desinfeksjonsutstyr og forsyninger, legemidler og personell.
  • Dansk Røde Kors bidrar med ulikt materiell og et vannrensesystem for å omgjøre sjøvann til drikkevann.
  • Finsk Røde Kors bidrar med røntgenutstyr, vanntanker og vasker, samt personell.
  • Tysk Røde Kors bidrar med sykepleiepleieutstyr, laboratorieutstyr, elektrisk verktøykasse, vanntanker og vasker.
  • Japansk Røde Kors bidrar med fysioterapi materiell og en operasjonsstue/anestesimodul.
  • Hong Kong Røde Kors bidrar med personell.
  • Australsk Røde Kors bidrar med personell.
  • ICRC vil sørge for den medisinske etterforsyningen gjennom hele feltsykehusets drift.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no