6 av 10 vurderer ikke fare for ekstremvær eller hetebølger på ferie

Røde Kors oppfordrer ferierende i både Norge og utlandet til å forberede seg på konsekvensene av klimaendringene i årets sommerferie.

Sommeren 2023 ble varmerekorder slått over hele kloden, også her hjemme.

Likevel tyder en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors på at ikke alle er like bevisste på at faren for hetebølger, ekstremvær og andre klimarelaterte værhendelser er stor også på ferie.

58 prosent av de spurte sier de ikke vurderer disse farene når de planlegger ferien. Bare 3 av 10 spurte sier de gjør det.

– Disse tallene overrasker meg, men viser også at det er et stort behov for å drive forebyggende informasjonsarbeid. Alle bør forberede seg på at det både kan bli styrtregn, brennende varme og andre typer ekstremvær, enten man ferierer i Norge eller andre steder, sier beredskapsleder i Røde Kors, Anders Thorheim.

Røde Kors er Norges største frivillige redningsorganisasjon, og bistår med sine 4000 frivillige i Hjelpekorpset i søk- og redningsaksjoner over hele Norge.

– Våre frivillige bistår ofte norske og utenlandske turister som ikke har vært godt nok forberedt på raske værendringer, flom eller andre alvorlige hendelser i naturen. Vi mener det nå er grunn til sterkt å anbefale alle ferierende både i Norge og utenlands å forberede seg på konsekvensene av klimaendringene, sier Thorheim.

Beredskapslederen ber ferierende ta med seg essensen av egenberedskapsrådene på utenlandsferie.

– Planlegg turer som du gjør her hjemme ved å ta hensyn til værvarsler og ta med nødvendig utstyr og nok mat og drikke til å klare deg dersom hete eller annet ekstremvær avbryter sommeridyllen, oppfordrer Thorheim.