Norges Røde Kors dobler innsatsen i Ukraina

Norges Røde Kors øker den humanitære innsatsen i Ukraina fra 100 til 200 millioner kroner, og utvider samtidig aktiviteten til fire nye regioner i landet.

Med dette vil Norges Røde Kors ha aktiviteter i åtte regioner i Ukraina. Den økte humanitære innsatsen er i regionene Donetsk, Kherson, Zaporozjzjya og Odesa.  

– Disse områdene er nærmest der kamphandlingene skjer, og hvor mennesker er aller mest sårbare. Når vi nå skal støtte operasjoner i disse fire regionene, betyr det at vi også kommer til å jobbe nærmere fronten, sier president i Røde Kors Siri Hatlen. Hun har denne uka besøkt aktivitetene som Norges Røde Kors driver i samarbeid med Røde Kors i Ukraina.  

Angrepene i Ukraina har tatt seg opp siden nyåret, og det er store behov for humanitær hjelp. Denne økte innsatsen vil bidra til å styrke tilgangen til helsehjelp og nødhjelpsteam. Det er blant annet behov for økt innsats innen søk og redning i områder som er rammet av luftangrep.  

– Det er sterkt å være her og lære av de lokale frivillige, og hvordan de jobber. Akkurat som i Norge ser vi at de frivillige i Ukraina er del av sine lokalsamfunn, og derfor vet hvordan de best bistår når krisen treffer. Jeg har sett mye hjertevarme og omsorg, og mange av de frivillige er selv rammet av krigen. Støtten fra norske givere og den norske regjeringen gjør det mulig for oss å bistå Ukraina Røde Kors med å gi mer hjelp og omsorg i sitt lokalmiljø, sier Hatlen.  

Fra før har Norges Røde Kors etablert mobile helseteam i vestlige områder av landet som har tatt imot mange interne flyktninger. 

– Foruten førstehjelp og helsehjelp, gir Røde Kors-frivillige omsorg og støtte. De tar imot flyktninger på stasjonene, besøker folk i sine hjem og hjelper til med daglige gjøremål. Jeg har truffet og snakket med flere av de som får hjelp mens jeg har vært her, og det er rørende å høre hvor utrolig takknemlige de er for hjelpen de får i en krevende situasjon. Med denne opptrappingen kan vi hjelpe enda flere mennesker i sårbare situasjoner, som mennesker på flukt, eldre, enslige eller funksjonshemmede, sier Hatlen. 

Til nå har Norges Røde Kors hjulpet over 130.000 mennesker med helsehjelp i Ukraina. Til sammen har Røde Kors-bevegelsen i Ukraina hjulpet 12 millioner mennesker siden eskaleringen av krigen i februar 2022.  

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no