2024 svært dødelig år for helsearbeidere

2024 er et av de dødeligste årene for helsearbeidere som er registrert. Så langt i år har 186 helsearbeidere blitt drept i tjeneste, mot 50 i samme tidsperiode i fjor.

I alt har Verdens helseorganisasjon (WHO) registrert 520 angrep på helsearbeidere i 12 land så langt i 2024. 

– Dette er alvorlige tall. Gaza er i en særstilling, men også i Ukraina, Sudan, DR Kongo og Jemen har det vært en rekke angrep på helsearbeidere, sier Anne Bergh, som er generalsekretær i Røde Kors.

Samtidig ser vi at det Røde Korset som skal gi helsearbeidere, helseinstallasjoner og pasienter beskyttelse når konflikt og krise rammer blir stadig oftere misbrukt eller utsatt for angrep.

– I en væpnet konflikt er partene forpliktet til å sikre tilgang til helsehjelp for syke og sårede, uansett hvilken side av konflikten de tilhører. Helsepersonell, sykehus, ambulanser og pasienter har rett til beskyttelse under internasjonal humanitær rett. Røde Kors-emblemet skal gi beskyttelse til alle som trenger slik hjelp, og er særlig beskyttet under Genèvekonvensjonene. Likevel ser vi at installasjoner og personell som bærer emblemet har vært truet og angrepet i en rekke konflikter over hele verden, sier Bergh. 

Mandag 17. og tirsdag 18. juni er representanter fra en rekke stater, forsvar og organisasjoner samlet i Oslo for å diskutere hvordan man bedre kan sikre at emblemet gir den beskyttelsen det skal gi. I tillegg skal representantene diskutere hvorvidt andre symboler for helsetjenester også har en beskyttende effekt i praksis.

– Verdens stater må intensivere innsatsen for å beskytte helsetjenester. Sterkere nasjonal lovgivning, bedre sikkerhet ved helsefasiliteter og holdningsarbeid, er avgjørende, sier Bergh.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no