Røde Kors: Over 40 prosent færre skader enn normalt så langt i påska

Hjelpekorpset har vært ute på mange oppdrag i påska, men langt færre skader seg på påskefjellet enn vanlig.

Dårlig vær og mindre utfart mange steder i landet har gjort at færre er på tur på påskefjellet. Det fører også til færre skader.  

– Vi ser en betydelig nedgang i antall skader i år. Ruskevær gjør at flere velger å være inne på hytta. Mange tar også kortere turer enn det de pleier å gjøre, og da blir det færre uhell. Vi ser at folk tilpasser turer etter været og mange viser godt fjellvett, sier Tommy Eriksen i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps.  

Så langt denne påska har Røde Kors bistått ved 237 skader rundt omkring i landet. Det er over 40 prosent færre enn gjennomsnittet i påska de siste 16 årene siden man begynte å registrere skadestatistikken.  

Det som topper skadestatistikken, er brudd og forstuing som står for om lag halvparten av skadene. Deretter følger sår og kuttskader. Distriktene som topper skadestatistikken er Telemark, Rogaland og Møre og Romsdal. Skadene skjer stort sett nær populære ski- og hytteområder.  

– De fleste av skadene skjer i skiløyper og skianlegg. Her er det spesielt mange barn som har hatt uhell med brudd og forstuinger, forteller Eriksen.  

Færre skader, langt flere søksoppdrag 

Selv om skadestatistikken går ned i år, ser Hjelpekorpset samtidig at antall søksoppdrag går opp. Det er motsatt utvikling sammenlignet med i fjor, hvor det var en hektisk påske med mange skader og få søksoppdrag.  

– Vi merker en stor endring. De to siste årene har det vært svært fem og seks søksoppdrag gjennom hele påska, mens vi i år så langt har hatt hele 19 søk. Dette er statistikk vi kommer til å følge nøye med på fremover, sier Eriksen. 

Et søksoppdrag er et oppdrag hvor noen er meldt savnet, men som man ikke vet hvor befinner seg. Det krever ofte betydelig mer mannskap og ressurser enn et henteoppdrag, hvor man vet hvor pasienten befinner seg. Pasientene får også hjelp raskere om man vet hvor vedkommende befinner seg.  

Tidligere år har det vært 26 søksoppdrag i gjennomsnitt gjennom hele påskeuka, mens det i toppåret 2008 var hele 64 søkeoppdrag.  

33 oppdrag siste døgnet 

Røde Kors er på plass ved 150 vaktstasjoner rundt om i landet i påska, med rundt 1200 frivillige i forhøyet påskeberedskap. 

Det siste døgnet har Hjelpekorpset deltatt i 33 oppdrag og behandlet 92 skader. Så langt i påska (tall fra 30. mars klokken 12.00) har Røde Kors vært med på 158 oppdrag og behandlet 237 skader. Blant oppdragene finner man 124 henteoppdrag, 19 søk, 3 skred og 12 andre oppdrag.  

Gjennom påsken vil Røde Kors sin påskesentral daglig rapportere om hendelser og aksjoner. Medier som ønsker informasjon om beredskapen, bes kontakte:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99  (ikke SMS) eller    pressevakt@redcross.no