Pasienter evakueres til Røde Kors-feltsykehus på Gaza

Pasienter og medisinsk personell har flyktet etter at det ble utstedt evakueringsordre fra området der det europeiske sykehuset i Khan Younis ligger.

– European Gaza Hospital er nå ikke i effektiv drift fordi også medisinsk personell er evakuert. Mange av pasientene som er evakuert har ankommet eller er på vei til Røde Kors-sykehuset i Rafah, sier utenlandssjef i Røde Kors, Jørgen Haldorsen.

Siden oktober har mange sivile flyktet fra nordlige Gaza til sør, og i løpet av det siste døgnet har mange av dem måtte pakke ned telt og eiendeler og flyktet på nytt.

– Situasjonen for disse menneskene er dramatisk. Det er helt kritisk at trygg transport for eldre, syke og funksjonshemmede tilbys, og at områdene de kommer til er trygge, sier Haldorsen.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen forventer at de som nå er på flukt beskyttes i henhold til internasjonal humanitærrett der de ender opp.

– Virkeligheten på Gaza er dramatisk nå. Ingen steder er trygge. Heller ikke alle har mulighet til å evakuere. Det er viktig å minne om at også sivile som blir igjen fortsatt er beskyttet under internasjonal humanitær rett, sier Haldorsen, som understreker at sykehus og medisinsk personell også har særlig krav på beskyttelse.

Siden feltsykehuset åpnet 9. mai, har Røde Kors-sykehuset i Mawasi-Rafah behandlet mer enn 9 100 pasienter, gjennomført 345 operasjoner og hatt 55 fødsler. Nesten 90 prosent av alle kirurgiske operasjoner er pasienter med krigsskader.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no