Krigen på Gaza kan gjøre andre kriger mer brutale

Røde Kors frykter at den væpnede konflikten som i over åtte måneder har pågått på Gazastripen kan ha satt en ny dyster standard.

– Denne konflikten har medført massive ødeleggelse og den ødelegger også menneskers liv og verdighet på en forferdelig måte. Konflikten kan sette presedens for hvordan kriger kjempes i framtiden, sier Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors.

Summen av voldsomme kamper, mangelen på nødhjelp, konsekvensene for sivilbefolkningen og angrep på helsetjenester gjør Røde Kors bekymret både for situasjonen på Gaza nå, og i tillegg hvordan konflikten kan påvirke andre eller nye konflikter. Røde Kors har gjentatte ganger bedt partene i konflikten om å etterleve både ordlyden og intensjonen til Genèvekonvensjonene: Partene i konflikten, og de som støtter dem, må sørge for at loven tolkes og anvendes på en måte som beskytter mennesker.

– Her må alle gjøre mer for å få slutt på lidelsene. Stater som har mulighet til å påvirke partene i konflikten må være tydelige på ansvaret de har for å beskytte de som ikke deltar i kampene og sørge for at tilstrekkelig med livsviktige forsyninger når fram. Det ser vi at ikke skjer nå, sier Jørgen Haldorsen

Feltsykehus tar imot mange krigsskadde

Siden Røde Kors sitt feltsykehus i Rafah åpnet 9. mai i år har det vært stor pågang av pasienter. 90 prosent av pasientene som behandles på feltsykehuset er våpenskadde.

– Det kommer mange pasienter til feltsykehuset, spesielt med krigsskader. Presset på de sykehusene som kan ta imot pasienter er veldig stort, og etter intense kamper kommer det ofte mange alvorlig skadde pasienter i løpet av kort tid, forteller Olav Aasland, som nettopp har kommet tilbake fra Gaza hvor han jobbet med å lede arbeidet ved Røde Kors sitt feltsykehus.

Gjennom feltsykehuset har Røde Kors tilbydd mange ulike helsetjenester som blant annet inkluderer kirurgi, fødselsavdeling og en poliklinikk som han ta imot 2-300 pasienter daglig. Feltsykehuset har 60 senger og tar imot mellom 20 og 100 akuttpasienter daglig. Til nå har feltsykehuset tatt imot mer enn 7400 pasienter, gjennomført over 230 operasjoner hvor de aller fleste er krigsskadde og de ansatte har tatt imot 47 nyfødte. Nå er det 230 ansatte ved sykehuset.

– Det er mange sterke inntrykk i møte med våpenskadde pasienter som er de direkte ofrene i denne konflikten. Men for helsesituasjonen til de som bor på Gazastripen ser vi også konsekvensene av at mange har gått uten helsehjelp for kroniske sykdommer i lang tid nå, sier Aasland.


For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no