Må sikre fortsatt helsehjelp på Gaza

Innsatsen for å sikre tilgang til livreddende helsehjelp må trappes opp på Gaza.

– Dersom de siste sykehusene som kan utføre avansert kirurgisk behandling også må stenge ned, vil det føre til at tusener av mennesker vil miste livet, som kunne vært reddet dersom de fikk helsehjelp, sier Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors.

For en befolkning på omtrent 2 millioner mennesker er det nå kun to større sykehus som kan ta imot pasienter. Nasser-sykehuset og European Gaza Hospital er de to sykehusene som både har mulighet til å utføre avansert kirurgisk behandling og har stor sengekapasitet.

– Dette er på langt nær tilstrekkelig for å gi helsehjelp for alle skadde og syke, sier Haldorsen.

Et tredje sykehus, Al Amal-sykehuset som drivers av Palestinsk Røde Halvmåne, ligger i området av Khan Younis hvor det pågår svært intense kamper. To norske hjelpearbeiderne jobber nå inne på Gazastripen sammen med et team av andre nødhjelpseksperter fra Røde Kors-bevegelsen for å gi flere tilgang på helsehjelp.

Kampene gjør det svært vanskelig og ofte umulig for skadde å komme seg til sykehus, eller for ambulansene å nå fram til de skadde. Helsearbeidere kommer seg heller ikke på jobb.

– Palestinsk Røde Halvmåne har satt opp helseposter både i utkanten av Gaza by og i utkanten av Khan Younis for å kunne gi livreddende førstehjelp til flere, sier Haldorsen.

Disse helsepostene er satt opp i Jabalia i nord, og i Al-Mawasi i sør.

Alle sykehusene på Gazastripen er overfylt og mangler medisinske forsyninger, drivstoff for aggregater, mat og vann. Ved mange av sykehusene er det også tusener av mennesker som har søkt tilflukt, i tro på at det er trygger å oppholde seg der.

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) har siden november i fjor hatt et kirurgisk team på European Gaza Hospital, som har operert flere hundre alvorlig skadde.

1,5 millioner mennesker er nå trengt sammen på mindre enn 20 prosent av landområdet på Gazastripen, helt i sør. Den voldsomme eskaleringen av kampene truer nå overlevelsen til mennesker som oppholder seg sør på Gaza.

– Internasjonal humanitær rett er tydelig på at partene i konflikten må respektere og beskytte sykehus og medisinsk personell og medisinske fasiliteter. Røde Kors ber om at partene i konflikten, og alle som kan påvirke dem, gjør det de kan for å sørge for at sykehus, og pasienter og helsepersonell respekteres og beskyttes, sier Haldorsen.

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no