Ny rapport: En måned mer ekstremvarme i året

Røde Kors advarer mot at mennesker som fra før lever i sårbare situasjoner og områder vil få store helseutfordringer ved å måtte takle en måned mer med ekstremvarme.

Akkurat nå er flere steder i verden rammet av alvorlig hetebølge, og det ventes at det vil fortsette gjennom hele sommeren. Endringene i klimaet gir oss flere og mer ekstreme hetebølger, viser en ny rapport fra Røde Kors. 

– I løpet av de siste 12 månedene har menneskeskapt klimaendring i gjennomsnitt ført til 26 flere dager med ekstrem varme på verdensbasis. Dette er dramatisk, spesielt for dem som bor i de hardest rammede landene, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors. 

I rapporten fra Røde Kors´ klimasenter, Climate Central og World Weather Attribution kommer det frem at 6,3 milliarder mennesker – nesten 80 prosent av verdens befolkning – har opplevd minst 31 dager ekstrem varme det siste året. 

Studien viser også at de som rammes hardest av hetebølger, er innbyggere i land som bidrar minst til klimautslipp. 

–  Hetebølgene rammer de mest sårbare hardest. I land der eldre, fattige og marginaliserte lokalsamfunn fra før har dårlig tilgang til helsetjenester, opplever man økt dødelighet, overbelastede sykehus og manglende muligheter til å beskytte seg, sier generalsekretæren. 

Røde Kors mener Norge og andre ressurssterke land må ta et større ansvar for de hardest rammede landene. Beskyttende tiltak, som å drikke nok vann og holde seg i skyggen, er ikke like lette å gjennomføre alle steder 

– Vi som lever i høyutslippsland har en forpliktelse til å kutte egne utslipp og bistå disse landene i å finne løsninger som gjør at det går an å leve trygge liv også i en varmere verden, sier Bergh. 

Les hele rapporten her: https://assets.ctfassets.net/cxgxgstp8r5d/5sjPWtBWuPk56xVZKuuL3g/710d0a89e6eb859b1dc0417cb718dea8/Climate_Central_Climate_Change_and_the_Escalation_of_Global_Extreme_Heat.pdf 

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no