Kors på halsen: Stadig flere barn og unge tar kontakt om selvskading

Nesten dobbelt så mange barn og ungdom har tatt opp selvskading med Røde Kors sitt samtaletilbud Kors på halsen i 2023 sammenlignet med året før.

Selvmord er dessverre fortsatt det temaet som flest tar kontakt om. 

– Selvskading er et vanskelig tema, og det er viktig at de frivillige møter barna uten fordommer, sier Nelli Kongshaug, leder for Kors på halsen, Røde Kors’ samtaletilbud for barn og unge under 18 år.  

Kors på halsen er et lavterskel hjelpetilbud hvor barn og ungdom kan snakke med frivillige om alt de ønsker på chat, telefon og e-post. Tjenesten er åpen hele året.  

I løpet av fjoråret er det kommet inn over 25.000 henvendelser til Kors på halsen. De aller fleste henvendelsene kommer på chat, som står for over 80 prosent av alle henvendelsene.  

Fortsatt er selvmord det største enkelttemaet barn og unge tar opp med de frivillige. Nytt i fjor er at stadig flere henvender seg om tema selvskading.  

– Det har vært en markant økning i antall henvendelser om selvskading. Dette samsvarer med det som kommer frem andre steder også. Når unge velger å snakke om selvskading, forteller det oss at de har det vondt inni seg. Selvskadingen blir et uttrykk og måte å håndtere det vonde på. Når vi snakker med dem om selvskading går vi ofte inn i hva som kan være bakenfor for å forstå dem bedre og gi barna støtte på følelser de har, sier Kongshaug.  

I løpet av fjoråret har det også vært en stor økning i temaer som handler om barnevern, mobbing, sjalusi, og festing. Forelskelse og fakta om kropp er også høyt oppe på listen. 

– Dette viser bredden i tematikken som barn og unge vil snakke med Kors på halsen om, og gir oss god innsikt i hvordan barn og unge har det i dag, forteller Kongshaug.  

I 2023 har det vært barn helt ned til 6-årsalderen som har tatt kontakt med Kors på halsen. Gjennomsnittsalderen for samtaler var 16 år. Kors på halsen skal være med på å forebygge psykisk uhelse og bidra til at barn og unge opplever å bli hørt. 

– Vi ønsker å være der barn og unge er, og i 2023 har vi hatt fokus på barneskolen og arrangement hvor denne målgruppen er. Kors på halsen skal være et tilbud hvor barn kan snakke om alt, både det som er gøy og vanskelig. Noen ganger er det lettere å snakke med noen helt anonymt før man kanskje tør å snakke med noen rundt seg.