Har behandlet nesten 3 000 pasienter på Røde Kors-sykehus på Gaza

– Ingen er trygge, og alt for lite nødhjelp kommer inn på Gazastripen, advarer Jørgen Haldorsen i Røde Kors.

Det har ikke kommet inn noe nødhjelp gjennom grenseovergangene Rafah og Kerim Shalom de siste dagene.

– Fram til 6. mai så vi en økning i mengden varer som kom inn til Gaza, men de siste ukene har stengte grenseoverganger ført til at alt for lite nødhjelp nå kommer inn, selv om nye krysningspunkt har åpnet, sier Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors.

I praksis har disse overgangene vært mer eller mindre stengt siden 6. mai og heller ikke via sjøveien har det kommet inn nødhjelp av betydning. Totalt er det 2 643 lastebiler med nødhjelp som har kommet inn i løpet av mai, ifølge FN.

– Situasjonen bli bare verre for hver dag. Dette kan ikke fortsette fordi konsekvensene for befolkningen er så alvorlig at nødhjelpsorganisasjoner ikke har mulighet til å dekke de humanitære behovene, uten at mer nødhjelp kommer inn og sikkerhetssituasjonen endrer seg, sier Haldorsen.

IFRC ber om uhindret humanitær tilgang og våpenhvile

Presidenten i Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) ber onsdag om våpenhvile og uhindret tilgang for humanitær hjelp til Gaza.

– Vi ber partene i konflikten om å gjøre det de kan for å beskytte sivile og følge internasjonal humanitær rett: Å beskytte de som ikke deltar i kampene, bruke maktmidler som er proporsjonale, umiddelbart løslate gislene og gjøre det de kan for å hindre at angrep rammer uskyldige, sier han.

Over 800 000 mennesker har flyktet fra Rafah de siste ukene.

– Det er viktig å understreke at sivile skal beskyttes, om de velger å legge ut på flukt igjen, eller om de blir igjen der de er. Situasjonen vi har sett eskalere de siste dagene viser tydelig at ingen er trygge på Gaza nå, og at det ikke finnes trygge steder å flykte til. Konflikten som har pågått siden 7. oktober i fjor vil få alvorlige følger langt ut over grusomhetene vi ser fra dag til dag nå, sier Haldorsen.

Tok imot 30 pasienter

Røde Kors sitt feltsykehus på Gazastripen tok søndag kveld imot 30 pasienter i løpet av kort tid.

– Mange av de skadde som kom til Røde Kors sitt feltsykehus hadde brannskader og andre skader. Våre ansatte gjør det de kan for å redde liv, forteller Haldorsen.

Siden feltsykehuset åpent 9. mai har Røde Kors behandlet 2 732 pasienter og gjennomført 29 kirurgiske operasjoner. 14 babyer har blitt født ved feltsykehuset.

– Vi fikk inn mange skadde i løpet av kort tid, omtrent 30 pasienter. Blant dem var sju alvorlig skadd med store blødninger. Dessverre var det også tre av pasientene som døde, forteller Sandy Inglis, som er overlege på Røde Kors sitt feltsykehus.

Det er et enormt press på de sykehusene som fortsatt kan ta imot pasienter, og helsepersonell jobber døgnet rundt for å redde liv.

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no