Masseskade utenfor Røde Kors-kontor på Gaza

Røde Kors sitt feltsykehus tok imot 22 drepte og 45 skadde etter masseskaden som skjedde rett utenfor kontoret til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) fredag ettermiddag.

– Dette er alvorlig både fordi det rammer sivile i stort omfang, og fordi det skjer ved Røde Kors sitt kontor. Dermed rammes både sivilbefolkningen og den humanitære innsatsen, sier Jørgen Haldorsen, utlandssjef i Røde Kors. 

Flere prosjektiler med grov kaliber landet få meter fra kontoret og boligene til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) på Gaza fredag ettermiddag. Det rapporteres om enda flere ofre, ut over de som ankom Røde Kors sitt sykehus. 

– I området rundt Røde Kors-bygningen er det hundrevis av telt der sivile har søkt tilflukt, inkludert flere av våre palestinske kollegaer. 

Feltsykehuset til Røde Kors som har vært i drift siden 9. mai har til nå behandlet mer enn 7400 pasienter, og har flere ganger tatt imot masseskader etter krigshandlinger. For tiden er det 5 norske delegater ved feltsykehuset. 

– 90 prosent av pasientene på Røde Kors sitt feltsykehus er krigsskadde og pågangen har vært svært stor den siste tiden, sier Haldorsen. 

Det har vært flere alvorlige hendelser de siste dagene; skudd har rammet Røde Kors bygninger.

– Beskytning så farlig nær et humanitært bygg, som partene kjenner til og som er tydelig merket med Røde Kors-emblemet, setter sivile og ansatte sine liv i fare. Vi fordømmer disse hendelsene som setter livet til sivile og hjelpearbeidere i fare, sier Haldorsen. 

Internasjonal humanitærrett er klar: Partene i en konflikt er forpliktet til å gjøre alt de kan for å unngå å ramme sivile, sivil struktur inkludert humanitære strukturer. 

 

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt 
+47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no