Ukraina: 3,3 millioner langs frontlinjen i nød

Situasjonen for sivilbefolkningen langs den aktive frontlinjen i Ukraina er kritisk. Mer enn 800.000 barn som lever nær krigshandlingene trenger nødhjelp.

I områdene nærmest den 1000 kilometer lange frontlinjen er halvparten av befolkningen svært utsatt for udetonerte eksplosiver, ødelagte og farlige bygninger, drone- og rakettangrep, beskytning og angrep på blant annet helsetjenester.

– Bildene fra et Ukraina der dagliglivet går sin gang, viser bare en liten del av virkeligheten. I de store områdene der krigen fortsatt raser, lever millioner av mennesker uten god nok helsehjelp, med lite mat og varme og med dårlig beskyttelse, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Senest natt til fredag rykket et nødhjelpsteam fra Ukraina Røde Kors ut etter angrep mot Dnipro øst i landet. Sammen med myndighetene bidro de frivillige med søk og rednings, evakuering og psyksisk førstehjelp til sivile som er rammet av angrepet.

To år etter at krigen mellom Ukraina og Russland eskalerte er 1 av 4 ukrainere på flukt. 3,7 millioner barn og voksne er på flukt i eget land. Mange av de internt fordrevne har ikke reist ut av områdene der krigen raser.

Kan ikke flykte

800.000 barn trenger akkurat nå hjelp i form av mat, vann, trygt husvære, oppvarming og tilgang til helsetjenester.

– Mange har ikke råd eller mulighet til å flykte og mange familier på flukt lever i praksis fremdeles i en aktiv krigssone. Disse menneskene har ofte ikke noe helsetilbud, barn får ikke den skolegangen de skulle ha hatt, og hver dag innebærer en risiko for å bli rammet av angrep, sier Bergh.

Gir helsehjelp

13 millioner mennesker har fått hjelp av Røde Kors-bevegelsen i Ukraina, og norske givere og myndigheter har bidratt med 1,3 milliard kroner til Røde Kors-bevegelsen sin innsats i Ukraina.

Norges Røde Kors støtter befolkningen i Ukraina først og fremst med helsehjelp. 23 mobile team med leger, sykepleiere, jordmor og psykologer reiser daglig ut gir folk gratis helsehjelp og medisiner. I tillegg støtter Røde Kors førstehjelpsopplæring til voksne og barn.

De mobile helseenhetene er operative i og rundt Ternopil, Khemlnytskyj og Dnipro. I Donetsk og Odessa støtter Røde Kors blant annet oppsøkende hjemmehjelp-tjenester til eldre og i flere fylker støtter Røde Kors også nødhjelpsteam som kan rykke ut på kort varsel.

Gjennom samarbeid med Ukraina Røde Kors og andre deler av Røde Kors-bevegelsen, har midler fra Norge også finansiert medisinsk utstyr og medisiner til sykehus som behandler krigsskader nær fronten.

– Helsetilbud for innbyggerne i de hardest rammede områdene vil være en prioritet for Røde Kors i lang tid fremover. De menneskelige lidelsene er store, men med fortsatt innsats vil vi kunne gjøre en stor forskjell for både barn, voksne og eldre i disse områdene, sier generalsekretæren.

For pressehenvendelser, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no