Nav-rapport: – Rystende behandling av barnefamilier

Røde Kors støtter Helsetilsynet i sin vurdering av at mange barnefamilier som går på sosialhjelp ikke får den hjelpen de trenger.

– Det kan ikke være slik at mye av ansvaret for å kartlegge barnas behov blir lagt på foreldrene, sier Ingvill Alisøy-Gjerløw, leder for humanitære programmer i Røde Kors. 

I Nav-rapporten som ble lagt frem 1. juli kommer det frem at 58 av 68 av de undersøkte Nav-kontorene har brutt loven i oppfølgingen av barn i familier som mottar sosialhjelp. 

– Dette er alvorlige funn og dessverre i tråd med hva familier vi er i kontakt med forteller oss. For mye ansvar blir lagt på foreldre som ikke alltid har oversikt over hva de kan søke om stønad til. Dyrtid har satt dype spor, og når man oppsøker Nav for å få hjelp må man også kunne forvente å få tilstrekkelig veiledning om hva man kan få hjelp til, sier Alisøy-Gjerløw. 

70.000 barn i Norge har foreldre som mottar sosialhjelp fra det offentlige. I Røde Kors-rapporten «Til barnets beste?» fortalte sosialhjelpmottakere med barn blant annet at de ikke hadde nok penger til mat og at de la seg sultne for at barna skulle få nok mat. 

– Disse rapportene viser rystende behandling av barnefamilier, sier Alisøy-Gjerløw, som ber kommunene og Nav-kontorene rydde opp. 

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no