5 oppdrag for Røde Kors Hjelpekorps første døgn i palmehelga

Første del av palmehelgen har flere hjelpekorps allerede bistått i leteaksjon og henteoppdrag.

Frivillige fra Røde Kors rigger seg nå opp på over 150 vaktstasjoner over hele landet.

Til nå har frivillige brukt over 125 tjenestetimer på innsats i ulike oppdrag.

– Våre frivillige har fra fredag til lørdag formiddag utført 1 søk og 4 henteoppdrag, så vi ser allerede nå at tilstedeværelsen lokalt er viktig i påsken, sier landsrådsleder Jarle Bjørge Øverland i Røde Kors Hjelpekorps.

  • I Bergen har Hjelpekorpset hentet en turist som måtte ha hjelp til å komme seg ned etter en fottur på Vidden, mellom Ulriken og Fløyen.
  • På Karmøy har frivillige bistått i søket etter en eldre mann med demens, og i Suldal i Rogaland deltok Suldal Røde Kors Hjelpekorps i et henteoppdrag.
  • Røde Kors Hjelpekorps i Buskerud har utført to henteoppdrag, der ett av dem er et sykdomstilfelle på en turisthytte.

Røde Kors minner alle som er på vei til fjells om at det i store deler av Sør-Norge samt Troms fremdeles er faregrad 2 og 3 for snøskred.

Landsrådslederen oppfordrer alle til å sjekke værvarsler og skredvarslingen på varsom.no jevnlig siden både skredfare og vær kan endre seg raskt.

– Vi ser at de fleste ulykker knyttet til snøskred skjer når faregraden går fra høy til noe lavere. Da ønsker mange å dra til fjells, det er kanskje fint vær igjen og det kan være fristende å tenke at faren er over. Det er den ikke, sier Øverland.

For pressehenvendelser, kontakt:  

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no