Røde Kors ber skiturister være ekstra varsom i palmehelga

Påsken starter med skredfare og krevende værforhold i viktige fjellområder, og Røde Kors oppfordrer alle som skal til fjells om å følge lokale skred- og værmeldinger.

– Vi venter stor aktivitet i påskefjellet, og håper alle viser godt fjellvett, sier Røde Kors-president Siri Hatlen. 

Påsken 2023 bisto frivillige fra Røde Kors i mer enn 500 situasjoner der mennesker har skadet seg. Hjelpekorpset deltok i 321 oppdrag, blant annet søk- og redningsaksjoner og henteoppdrag. Palmehelgen startet verst mulig med flere dødelige skred i Troms.  

– Ingen ønsker en inngang på påsken som i fjor. Heldigvis har skredfaren avtatt i nord denne uka. Men det er også litt krevende forhold i år, med økende skredfare i store deler av Sør-Norge. Det er viktig å følge og ta gode turvalg, sier Røde Kors-president Siri Hatlen. 

Flere tusen frivillige i Røde Kors Hjelpekorps over hele landet er forberedt på å trå til ved behov i påsken. 

I de travleste fjellområdene er nærmere 1200 frivillige fordelt på 150 vaktstasjoner i forsterket beredskap, mens flere tusen er i beredskap og kan rykke ut hvis det er behov for det i sine nærområder 

I flere av fjellområdene er det svært gode snøforhold og hjelpekorpsene er godt forberedt til å bistå hvis det skulle skje uhell.  

– Veldig mange bruker ferien sin på å kunne bistå ferierende både ved sjøen, i nærområdene sine og på fjellet. Jeg er stolt av at våre og andre organisasjoners frivillige ikke tar fri, men velger å være der for andre gjennom hele påsken, sier Røde Kors-presidenten. 

I påsken organiserer flere lokale Røde Kors-foreninger også “Ferie for alle”- gratis ferieopphold i påsken for barnefamilier med dårlig økonomi. Stadig flere barn vokser opp i familier som har lav inntekt. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser sammen for å få muligheten til å dele gode opplevelser og skape felles minner å se tilbake på. Samtaletilbudet Kors på halsen er også åpent hver dag gjennom påsken for barn og unge som trenger å snakke med frivillige anonymt. Ferie og høytider kan være en vanskelig tid for barn og unge, og frivillige i Kors på halsen svarer på spørsmål på å chat, telefon og mail. I flere byer er det også åpne ungdomshus, Fellesverket, i påskeuka.  

– I påsken som i andre høytider, må vi huske at det er mange som ikke har råd til å dra på ferie, eller akkurat nå gruer seg til å være alene. Jeg vil oppfordre alle til å se hverandre og kanskje gi litt ekstra oppmerksomhet og tid til familie, bekjente eller naboer de vet kan ha behov for litt ekstra kontakt den kommende uken, sier Hatlen. 

For pressehenvendelser, kontakt:  

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no