211123 ANH 170 kopi

Berit Reiss-Andersen til Røde Kors

Advokat og tidligere leder av Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen går til Røde Kors. Hun skal styrke organisasjonens arbeid med internasjonal humanitær rett, regler i krig og menneskerettigheter.

– Vi er veldig glade for at en internasjonal kapasitet som Berit Reis-Andersen ønsker å bidra i det arbeidet vi i Røde Kors i Norge gjør med internasjonal humanitær rett og menneskerettigheter. I en tid hvor internasjonal rettsorden settes under press er det viktig for Røde Kors å styrke vår innsats for respekten og forståelsen for Genève-konvensjonene og internasjonal humanitær rett, sier generalsekretær Anne Bergh. 

– Jeg gleder meg til å kunne bidra til Røde Kors sitt viktige arbeid for Internasjonal Humanitær Rett og menneskerettigheter. Respekten for og formidlingen av humanitære verdier er viktigere enn noen gang. I en stadig mer polarisert verden ser jeg fram til å kunne formidle Røde Kors sine verdier. Respekten for at det finnes regler i krig, ikke minst et regelverk for bruk av autonome våpen er bare blitt viktigere og viktigere og jeg er glad for at Røde Kors ønsker å bruke meg i dette arbeidet, sier Berit Reiss-Andersen. 

Reiss-Andersen er i dag partner i advokatfirmaet Andenæs. Hun vil starte opp sitt arbeid som spesialrådgiver i Røde Kors i september. Reiss-Andersen var medlem av Den norske Nobel komite i 12 år og leder i 6 av disse årene. Hun har også vært leder i Den Norske Advokatforening. 

Det er en svært erfaren jurist som nå skal bistå Røde Kors. Reiss-Andersen har hatt møterett for Høyesterett siden 1995, vært statssekretær i justisdepartementet, leder av Lovutvalget for strafferett og straffeprosess, medlem av Advokatforeningens Menneskerettighetsutvalg og Rettssikkerhetsutvalg og styremedlem i Kirkens Bymisjon. 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no