To norske hjelpearbeidere inne på Gaza

– Helsesituasjonen på Gaza nå krever en økt nødhjelpsinnsats. Derfor har Røde Kors fått på plass et nytt team som skal jobbe for å styrke helseinnsatsen, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

De to norske hjelpearbeiderne som nå er på plass inne på Gazastripen skal jobbe sammen med et team av andre nødhjelpseksperter fra Røde Kors-bevegelsen for å gi flere tilgang på helsehjelp. 

– Stadig nye pasienter med alvorlige skader kommer til de få sykehusene hvor de kan få hjelp, og dermed øker presset på sykehusene som må ta hånd om mange pasienter. Krigsskader er kompliserte og tar lang tid å behandle. Pasienter som er ferdigbehandlet vil ikke la seg skrive ut fordi de ikke har et trygt sted å bo, sier Bergh.

Samtidig som mange av sykehusene har vært nødt til å stenge som følge av kamphandlinger, øker antallet pasienter for hver dag som går. Nå jobber Røde Kors-bevegelsen for å finne måter å styrke helsetilbudet.

– Mange skadde og syke, mangel på forsyninger av medisiner, materiell og drivstoff, gjør at sykehusene har store utfordringer. Nå er det viktig at nødhjelp og forsyninger kommer inn i stort nok volum, sier Bergh.

Røde Kors-bevegelsen jobber for å få på plass mer nødvendig utstyr og personell, for å styrke helsetilbudet så mye som mulig. 
– Det vi vet om behovene gjør at vi er nødt til å arbeide for å styrke helsetjenestene for befolkningen i Gaza. Men for å kunne gi helsetjenester må helsepersonell og sykehus beskyttes og respekteres, slik internasjonal humanitær rett sier, og sykehusene må få tilgang til det de trenger av materiell og medisiner for å kunne utføre sitt livreddende arbeid, sier Bergh.

Palestinsk Røde Halvmåne har gitt førstehjelp til over 15 000 mennesker så langt i konflikten og et kirurgisk team fra den internasjonale Røde Kors-komiteen har operert mer enn 280 pasienter siden oktober. 

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no