Frivillige fra Røde Kors har respondert på mer enn 200 oppdrag i snøkaoset

Røde Kors i Agder, Telemark og Vestfold har lagt ned massiv innsats for å hjelpe kommuner, helseforetak og privatpersoner med å takle utfordringene snøværet har ført til.

Bare i Agder har Røde Kors løst over 200 oppdrag knyttet til snøkaoset de siste dagene. Både Hjelpekorpset og andre frivillige i organisasjonen har stått på.

Oppdragene har variert fra å transportere pasienter og helsepersonell, til å grave ut innesnødde mennesker, kjøring av beredskapsambulanser og transport av medisiner og mat.

Beltegående kjøretøy, firehjulstrekkere og kyndige mannskaper fra Røde Kors har vært avgjørende for å løse disse oppdragene.

– Alle våre lokale hjelpekorps fra Lindesnes til Arendal har vært i sving. Snøen har krevd mye av mange lokalsamfunn, og våre frivillige har stått på døgnet rundt, sier Inger Terese Væting, daglig leder i Agder Røde Kors.

I tillegg til ressursene i Agder har Telemark Røde Kors bistått Agder med 19 frivillige, to snøskutere og ti biler onsdag. Frivillige fra 9 lokale Røde Kors-foreninger har blant annet transportert hjemmesykepleien hjem til brukere og pasienter til lege og sykehus, gravd ut hus og sørget for at mennesker som er innesnødd har kommet seg ut.

Torsdag fortsetter innsatsen i Telemark med 15 frivillige fra syv lokalforeninger med tilsvarende innsats.

I Vestfold har Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps og ungdommer fra Fellesverket vært ute og bistått både privatpersoner og hjemmetjenesten. I går utførte de 10 oppdrag, og fortsetter innsatsen torsdag.

I Tønsberg startet frivillige innsatsen allerede tirsdag, hvor Røde Kors også bisto hjemmetjenesten med snøskutere på en rekke privatadresser.

– Den innsatsen vi har sett fra våre frivillige de siste dagene er imponerende. Dette viser hvor viktig det er at lokalsamfunnene på kort varsel kan stille opp og bistå lokale myndigheter og befolkningen med viktige tjenester som redder liv og helse og skaper trygghet, sier beredskapsleder Anders Thorheim i Røde Kors.

For pressehenvendelser, kontakt: 

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no