Sykehus har særskilt beskyttelse, deres arbeid skal støttes, ikke forstyrres

– Omfanget av humanitære behov og lidelser på Gaza er svimlende.

Vi er svært bekymret over de meldingene som nå kommer fra våre kolleger i Palestinas Røde Halvmåne om at de er beordret til å forlate Al-Amal-sykehuset i Khan Younis, sør på Gazastripen, sier Anne Bergh, generalsekretær i Røde Kors.

Palestinsk Røde Halvmåne melder at internt fordrevne palestinere som har søkt tilflukt ved sykehuset, sammen med team fra Palestinsk Røde Halvmåne blir beordret til å forlate sykehuset.
– Vi er svært bekymret for sikkerheten og livene til pasientene og de flere tusen menneskene som har søkt tilflukt på Al-Amal-sykehuset. Sykehus, pasienter og helsepersonell har krav på beskyttelse fra alle parter i en konflikt, og skal respekteres og beskyttes, sier Anne Bergh.

Under konflikten på Gazastripen har vi sett at sykehus og helsepersonell gjentatte ganger har blitt rammet av krigshandlinger som har ført til at hundrevis av helsepersonell har blitt drept; inkludert åtte fra Palestinsk Røde Halvmåne. Særlig de siste dagene har det vært intense kamper nær sykehus, som setter menneskeliv i fare, også fordi de gjør at pasienter ikke kan nå fram til sykehusene og ambulanser ikke når ut til skadde.
– Sivile skal beskyttes, uavhengig av evakueringer, trygge soner eller humanitære pauser. Også de som velger å bli igjen skal beskyttes. Sykehus har en spesiell og høyere beskyttelse under folkeretten enn mange andre objekter, og partene i konflikten må nøye etterleve internasjonal humanitær rett, sier Bergh.
Sykehusenes drift skal ikke forstyrres, noe som er basert på deres livsviktige funksjon under konflikt.

– De lidelsene vi nå ser Gaza er en menneskelig tragedie som ikke er til å holde ut, sier generalsekretæren.

I løpet av de siste ukene har Røde Kors i Norge, i samarbeid med Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen, trappet opp nødhjelpsinnsatsen på Gaza. Vi har fått inn to nye norske nødhjelpsarbeidere og bidratt til å få på plass et kirurgisk team og en betydelig mengde medisiner og andre kritiske forsyninger for å støtte den livskritiske helsehjelpen over hele Gazastripen.

– Situasjonen på Gazastripen er en humanitær katastrofe, samtidig som nødhjelpsresponsen på langt nær kan dekke de grunnleggende behovene. Ved sykehusene brukes medisiner opp raskere enn nye kommer inn og det er mangel på mat og rent vann. Det livsviktig at nødhjelpsinnsatsen forsterkes for å dekke behovene til befolkningen, sier Bergh.

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no