Røde Kors om skredvarsel: Ta trygge veivalg!

I flere områder med svært mange påsketurister er det nå betydelig snøskredfare. Røde Kors kommer med en tydelig oppfordring: Ta trygge veivalg!

I fjellområdene rundt Hallingdal, Hardangervidda og Jotunheimen er det torsdag meldt om betydelig snøskredfare, faregrad 3. 

– Vi råder folk til å unngå skredterreng når det er skredfare. Det betyr å holde seg unna områder der hvor skred kan utløses og områdene nedenfor, der hvor snøen kan rase ned, sier leder i ressursgruppe skred i Røde Kors Hjelpekorps, Jannicke Høyem.  

Røde Kors ber også skifolk om å unngå det som kan kalles terrengfeller, der hvor konsekvensene kan være spesielt alvorlige dersom skred utløses. 

– Terrengfeller kan være bekkedaler eller stupbratte skrenter hvor et snøskred kan dytte deg utfor kanten. I tillegg ber vi de som går toppturer om å være forsiktige med toppskavler, sier Høyem.

Skredfaren synker ikke nødvendigvis om været blir bedre. Uvær kan føre til økt skredfare, men skredfaren kan også øke dagen etter, selv om været blir bedre. Når skredfaren oppstår på grunn av vedvarende svake lag, vil skredfaren vare over tid. 

– Skiftene vær kan gi varierende sikt. Ta høyde for at du kan miste oversikten dersom du mister sikten. Da vil terrengvurderingen bli vanskeligere og du bør beregne større avstand til skredterreng, sier Høyem. 

Røde Kors oppfordrer alle som skal ut på skitur i påsken til å sjekke vær- og skredvarsler, og huske fjellvettreglene. 

– Jeg anbefaler alle å komme seg ut på tur, men av og til kan det være riktig å velge turer som ikke går i skredterreng, sier lederen for ressursgruppe skred i Røde Kors, Jannicke Høyem.  
Røde Kors har 11 skredgrupper spredt over hele landet som er i beredskap gjennom hele vintersesongen. 

Røde Kors Hjelpekorps har hatt 106 oppdrag, hvor av 16 søksoppdrag og 78 henteoppdrag, 3 skred, 9 annet oppdrag og har behandlet 137 skader. Røde Kors er denne påsken på plass ved 150 vaktstasjoner rundt om i landet, med rundt 1200 frivillige i beredskap.

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no