40 prosent flere barn og unge kontaktet Røde Kors

Kors på halsen, Røde Kors’ anonyme samtaletilbud for barn og unge, opplever en stor økning i antall henvendelser fra barn og unge under pandemien.

Så langt i år har de frivillige hos Røde Kors svart på over 19.500 anonyme henvendelser fra barn og unge. Det er en økning på nesten 40 prosent fra november i fjor. Angst, depresjon og krangling i familien er noen tema som ungdommene tar opp med de frivillige.   

– Flere snakker med oss om angst, depresjon og nedstemthet. Samtidig ser vi at temaer som forelskelse går ned, noe som kanskje er naturlig i perioden vi er inne i nå hvor man er lite sammen med venner og medelever. Vi ser også at flere og flere yngre tar kontakt med oss, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen.  

Barn helt ned i 8-årsalderen har den siste tiden kontaktet Røde Kors.  

Flere samtaler om krangling i familien 

Kors på halsen er Røde Kors sitt samtaletilbud for barn og unge opp til 18 år. Tjenesten er gratis og anonym. Her kan man chatte, maile eller ringe trygge og voksne frivillige som er trent i ha slike dialoger med barn og unge. Temaene som går igjen i høst er psykisk helse, følelser og relasjoner. Herunder hører temaer som tristhet, nedstemthet, angst, spørsmål om selvmord og relasjoner til foreldre til.  

– Vi ser en stor økning i antall henvendelser som handler om relasjoner, spesielt om relasjoner til foreldre. Mange snakker også om mer krangling i familien enn før, som nok henger sammen med at man er mer hjemme enn normalt, sier Kongshaug.  

Flere får svar 

Kors på halsen har fått støtte i to krisepakker fra regjeringen (7 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett 2020 og 7 mill. kroner i saldert budsjett 2021). Pengene har ført til at flere barn og unge får svar.  

Flere ansatte, nytt svarsted i Bergen og utvidet åpningstid med lørdag og søndag har gjort at Røde Kors har svart på 23 % flere henvendelser frem til november i år sammenliknet med hele 2019. 

Røde Kors er nå opptatt av at støtten til Kors på halsen går fra å være sporadiske krisepakker til fast støtte over statsbudsjettet når vi ser hvor stor effekt økningen har på direkte humanitær bistand til barn og unge. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99