50 millioner rammet av klimakrise og korona så langt i 2020

Røde Kors mener at de humanitære konsekvensene av klimakrisen og koronapandemien må ses i sammenheng. Millioner av mennesker, spesielt i fattige land, er nå rammet av begge kriser.

– Koronapandemien har vist at land evner å handle raskt og målrettet bare krisen er tydelig nok. Klimakrisen og de humanitære utfordringene er tilsvarende akutt. Den samme handlekraften må til om vi skal redusere konsekvensene for millioner av mennesker som hvert år rammes av klimakrisen, sier Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver i Røde Kors.  

Koronapandemien og klimakrisen er to pågående katastrofer som forsterker hverandre. Værrelaterte naturkatastrofer tar ikke pause selv om det internasjonale fokuset er på håndtering av pandemien. En ny analyse fra internasjonale Røde Kors viser at over 50 millioner mennesker har blitt rammet av de to krisene så langt i år.  

Rammer eldre og fattige ekstra hardt 

Det mer ekstreme været vi ser stadig mer av tar form som flom i Afrika og Asia, orkaner og branner i Latin- og Nord-Amerika og hetebølger i Europa. Hetebølger rammer stadig hyppere, men får mindre oppmerksomhet enn andre værrelaterte katastrofer.  

Analyser fra internasjonale Røde Kors viser at de mange hetebølgene som rammer stadig flere områder, i kombinasjon med strenge smittevernstiltak, rammer spesielt eldre hardt. Så langt er det estimert at over 430 millioner rammet av både hetebølge og korona. De eldre er ofte avhengige av familie og helsetjeneste som prioriterer koronapasienter. Dehydrering og oppfølging av andre sykdommer kan da i verste fall få dødelig utfall.  

Krisene krever rask handling 

– En av de største utfordringene er å hjelpe dem som er hardest rammet av naturkatastrofer og som har mistet hjem og inntekter – og samtidig unngå smitte blant dem som trenger mest hjelp, sier Bjørke-Henriksen.  

Klimakrisen og koronapandemien krever store økonomiske investeringer og rask handling, spesielt fra land som har økonomiske ressurser og som står for de største klimagassutslippene. 

– Å investere i forebygging er ikke bare viktig for å redde liv, det er også økonomisk lønnsomt. Det er langt dyrere å gjenoppbygge enn å bygge bedre i forkant. Når katastrofene kan varsles i forkant kan de som er utsatt både sikre eiendeler og komme seg i sikkerhet. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99