Store behov for å hjelpe flyktninger i Norge

Røde Kors øker innsatsen for å hjelpe flyktninger fra krigen i Ukraina.

– Vi ser at flyktningene som kommer nå i større grad er slitne og sterkt preget av krigshandlinger, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.

Til nå har nærmere 800 frivillige fra Røde Kors vært i aktivitet på 22 mottak og akuttinnkvarteringer over hele landet. Røde Kors gjør seg klar til en langt større innsats i ukene og månedene som kommer for å hjelpe både flyktningene og mottaksapparatet i takt med at antall flyktninger øker daglig.  

– Vi skylder flyktningene å gi dem et så godt møte med Norge som mulig, og vi ser at den frivillige innsatsen kan være et viktig tilskudd for å lykkes med dette i en krevende mottaksfase, sier Røde Kors-president Thor Inge Sveinsvoll.  

Røde Kors mobiliserer nå hele organisasjonen og ruster opp aktiviteter på mottak og akuttinnkvarteringer, og flere aktiviteter for flyktninger i tiden fremover i lokalsamfunnene.  

– Det er spesielt behov for aktiviteter for barn og unge, som utgjør en stor andel av de som kommer og som er i en ekstra sårbar situasjon, sier Sveinsvoll.  

På Østlandet er Røde Kors operative flere steder, som på Nasjonalt Ankomstsenter på Råde. I tillegg er det aktiviteter fra Kristiansand i sør til Målselv i nord. Frivillige bidrar med hjelp til grunnleggende behov som mat, vann og tilgang på helsehjelp, hjelper til med praktiske oppgaver som utdeling av klær og hygieneartikler, med psykososial støtte og aktivitetstilbud spesielt for barn og unge.  

– Dette skal vi få til i fellesskap med god dialog med nasjonale og lokale myndigheter, lokale samarbeidspartnere og andre organisasjoner som er til stede ved de ulike mottakene, sier Sveinsvoll. 

Organisasjonen merker stor vilje til å bidra i lokalsamfunnene. Langt flere har meldt seg som frivillige enn normalt den siste måneden, og flere steder er det startet opplæring av de nye frivillige som etter hvert kan bidra i innsatsen.   

For mer informasjon, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no