Å stanse klimakrisen er et humanitært ansvar sier Røde Kors

Funnene i siste rapport fra FNs Klimapanel gir grunn til å frykte store tap av liv dersom man ikke betydelig og raskt reduserer de globale klimagassutslippene.

I dag la FNs Klimapanel frem første del av sin sjette «Assessment Report». Rapporten presenterer funn fra gjennomgang av de siste syv årenes klimaforskning på globale temperaturer, havnivå, og ekstremvær.  

Klimapanelets rapport er en knusende dom over konsekvensene av menneskeskapte klimagassutslipp. Forskerne har funnet bevis for at CO2-nivåene i atmosfære nå er de høyeste på to millioner år, og at de endringene som nå finner sted i atmosfæren, havene, på land og i ismassene er uten sidestykke de siste to tusen år Det fremheves at hvert av de siste fire tiårene har hvert progressivt varmere enn noen andre tiår siden 1850, og forskningen bekrefter at klimaendringene har bidratt til økt hyppighet av tørke, hetebølger og styrtregn. Rapporten understreker at uten raske, store og permanente kutt i klimagassutslippene vil verden ikke kunne begrense den globale oppvarmingen til under 1.5 grader. 

- Enten vi vil det eller ikke, står vi ved et historisk veiskille. Hvis ikke vi handler nå for å redusere klimagassutslippene, vil vi de neste hundre årene møte endringer i vær, vind og temperaturer som kan overstige mange lokalsamfunns evne til å tilpasse seg og få store humanitære konsekvenser, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.   

- Vi har ingen tid å miste. Flommene, hetebølgene og skogbrannen denne sommeren har vist hvor stort tap av liv og ødeleggelser som ekstremvær fører til allerede nå ved 1,2 graders global oppvarming. FNs siste oversikt over globale klimagassutslipp antyder at vi er på vei mot hele 3 graders oppvarming, sier Apeland.  

Røde Kors-bevegelsen ser hver dag konsekvensene av ekstremvær, klimaendringer, og hvordan disse tar liv og undergraver bærekraftig utvikling over hele verden. Doblingen i antall klimarelaterte katastrofer de siste tjue årene har gjort klimakrisen til den største humanitære utfordringen vi som humanitær organisasjon står overfor.  

-Utsatte lokalsamfunn over hele verden står allerede i dag ved klimatilpasningens yttergrenser. Dersom utslippsnivåene fortsetter som de gjør i dag, forventer vi at innen 2050 vil 200 millioner mennesker vil ha behov for nødhjelp hvert år på grunn av klimaet, sier Apeland. 

I tråd med de stadig mer dramatiske klimaendringene jobber Røde Kors i Norge og resten av verden med å styrke sin beredskap for ekstremværrespons. Organisasjonen er likevel klar på at beredskap ikke vil være nok dersom klimaendringene fortsetter.   

- Rapportforfatterne understreker at den globale gjennomsnittstemperaturen vil fortsette å øke frem til 2050 uavhengig av hvor raskt vi reduserer klimagassutslippene, og at valgene vi tar i dag vil avgjøre livsgrunnlaget vårt i fremtiden, sier Røde Kors’ klimaanalytiker Cathrine Tranberg Hårsaker.  

- Vi risikerer enorme omveltninger i været og naturen rundt oss, lang forbi det dagens samfunnsplanlegging og beredskap vil kunne håndtere. Prisen betales i tap av liv, sier hun.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no