Afghanistan – verste tørke- og matkrise på tiår

Afghanistan gjennomgår en av de verste tørke- og matkrisene på flere tiår. Den humanitære katastrofen i landet øker og en svært hard vinter venter millioner av afghanere.

Over halvparten av befolkningen i Afghanistan lider under akutt matmangel. Tørke har rammet mer enn 80 prosent av landet og avlingene blir ødelagt. Det er økende desperasjon fordi også økonomien i landet er i fritt fall. Banker fungerer ikke og lønninger blir ikke utbetalt. Prisene på matvarer øker og medisinlagre tømmes.  

– Prisene på matvarer som hvete, matolje og ris har mange steder blitt doblet. En liter matolje kostet 45 kroner ved begynnelsen av året, nå må man ut med 90 kroner. Det gjør at nesten 23 millioner mennesker ikke har råd til basisvarer, forklarer Torben Bjørke-Henriksen i Røde Kors. 

Som følge av konflikt, pengemangel og koronapandemien er helsevesenet er i ferd med å kollapse. Helsepersonell møter på jobb hver dag, selv om de ikke har fått lønn på flere måneder, og selv sliter med å brødfø familiene sine. Sykehus og klinikker kan ikke betale for drivstoff til generatorer, ambulanser kan ikke kjøre, og det er ikke mat til pasientene. 

– 2.300 helseklinikker er stengt eller delvis stengt som følge av pengemangel, sier Bjørke-Henriksen. Det betyr at de få klinikkene som er åpne opplever enorm pågang av pasienter, og det er svært krevende å gi disse hjelpen de trenger. 

Røde Kors i Norge fortsetter arbeidet i Afghanistan, med støtte til blant annet 90 helseklinikker i 34 av landets provinser. Videre tilbyr 21 mobile helseteam hjelp til områder av landet hvor det ellers ikke er helsehjelp. Det internasjonale Røde Kors sender 3.000 tonn med mat som skal deles ut i områdene som er hardest rammet av tørken.  

– Selv om Røde Kors og andre organisasjoner gjør hva de kan for hjelp er det langt fra nok. Mer hjelp må komme og det må skje raskere enn det gjør nå. Vi er bekymret for at situasjonen skal bli enda mer alvorlig de kommende månedene sier, Bjørke-Henriksen.  

Økonomiske sanksjoner som er ment som straffetiltak for makthaverne i Kabul bidrar nå til at millioner av afghanere fryser og slåss for å overleve. Norge og det internasjonale samfunnet må ikke snu ryggen til den menneskeskapte katastrofen som nå utfolder seg i Afghanistan. Røde Kors og humanitære organisasjoner kan ikke alene hjelpe menneskene i Afghanistan, men er et kollektivt ansvar etter 20 års engasjement i landet.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no