Afghanistan: Mer enn 4.000 krigsskadde behandlet på Røde Kors-støttede helsefasiliteter i august

Flere hundre tusen sivile er i fare når kampene intensiveres i og rundt Kunduz, Lashkar Gah, Kandahar og andre afghanske byer.

Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) ber partene i konflikten om umiddelbar tilbakeholdenhet, og understreker at både sivile og vital infrastruktur som sykehus skal beskyttes mot angrep og eventuelle skader forårsaket av kamper i byer og befolkede områder. 

Siden 1. august har 4.042 krigsskadde pasienter blitt behandlet ved 15 ICRC-støttede helseinstitusjoner i landet, en indikasjon på intensiteten av den siste volden.

– Hus og bygninger ødelegges, medisinsk personale og pasienter utsettes for en enorm risiko, og sykehus, elektrisitet og vanninfrastruktur er skadet. Bruk av høyeksplosive våpen i byer og tettbygde strøk rammer vilkårlig. Mange familier har ikke annet valg enn å flykte for å søke sikkerhet på et tryggere sted. Dette må stoppe, sier Bernt G. Apeland, som er generalsekretær for Røde Kors i Norge.

I løpet av de siste dagene har hundrevis av sivile blitt skadet i gate-til-gate-sammenstøt i Kunduz, Lashkar Gah og andre byer. Samtidig er medisinske tjenester sterkt belastet på grunn av skader på helsefasiliteter og mangel på personale. Det mangler strøm i flere omstridte byer, og vannforsyningssystemer er knapt i drift noen steder. 

– Mange familier prøver å flykte, men finner ikke transport for å rømme eller har rett og slett ikke penger nok til å komme seg unna, sier Apeland.

ICRC og partneren Afghanistan Røde Halvmåne gjør så mye de kan for å evakuere de sårede og transportere levningene etter de som er drept i konflikten. Bare i juli hjalp ICRC nesten 13.000 pasienter med våpenrelaterte skader over hele landet, og dette tallet ser ut til å stige denne måneden etter hvert som kampene intensiveres i befolkede områder.

– Helsetjenester, medisinsk personell og ambulanser må beskyttes for enhver pris. Vi oppfordrer også alle parter om at Røde Kors og andre humanitære organisasjoner trygt får evakuere de skadde, og gi sårt tiltrengt hjelp til sivilbefolkningen, sier Apeland, som besøkte tidligere i år besøkte helsefasiliteter både i myndighets- og Taliban-kontrollerte områder.

– Som nøytral, upartisk og uavhengig organisasjon, kan Røde Kors levere helsetjenester i områder andre ikke har tilgang til. Ikke minst er det viktig å sikre at alle parter faktisk har tilgang til helsetjenester. Et eksempel er vårt nyeste prosjekt i Bakwa, hvor befolkningen i Talibakontrollerte områder i Afghanistan for første gang får tilgang til avansert helsehjelp, sier Apeland. 

Røde Kors i Norge har det siste året trappet opp helseinnsatsen i Afghanistan. Organisasjonen samarbeider med ICRC, og støtter 45 av Afghanistan Røde Halvmånes klinikker, fordelt over hele landet. I tillegg har de doblet antall mobile helseteam i landet fra 10 til 21. Disse teamene sikrer medisinsk hjelp i områder som er for langt fra øvrig helsetilbud.

Over 40 år med krig, tørke som rammer store deler av landet, og nå også koronapandemien, har ført til en eksplosiv økning i de humanitære behovene i Afghanistan det siste året. Mens det i 2020 var 9 millioner som hadde behov for humanitær hjelp er det i 2021 mer enn 18 millioner. Halvparten av alle barn under fem år står i 2021 i fare for å bli underernærte.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller 
pressevakt@redcross.no