Røde Kors: 10 000 hus ødelagt, stor innsats nødvendig etter jordskjelvet i Afghanistan

Røde Kors varsler en ekstremt krevende hjelpeinnsats etter jordskjelvet i Afghanistan.

10 000 hus er ødelagt, og hjelpearbeidet preges av krevende terreng, regn, ødelagte veier og en krevende sikkerhetssituasjon med blant annet minefelt som er påvirket av skjelvet.

Foreløpig er dødstallet steget til over 1000, og 1600 mennesker er skadd. Dette tallet vil nok fortsatt øke i dagene som kommer.  

– Det er fortsatt enkelte landsbyer som ikke er nådd, men det jobbes døgnet rundt for å nå fram til disse. Mange av de jordskjelvrammede områdene er også minelagt, og minene har nå flyttet på seg på grunn av skjelvet og regnet, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen har nå 100 frivillige og ni mobile helseenheter i de jordskjelvrammede områdene. Det er så langt delt ut kjøkkenutstyr, vann, mat, tepper, telt, medisiner og det er gitt førstehjelp. Det er også ambulanser fra Røde Kors og Røde Halvmåne som transporterer de hardest skadde til sykehus.  

Røde Kors-bevegelsen har startet en større internasjonal operasjon som norske myndigheter til nå har støttet med fem millioner kroner. Dette kommer i tillegg til innsatsen som Norges Røde Kors har sammen med Røde Halvmåne og mobile helseteam som er forflyttet inn i området, samt annen eksisterende hjelpeinnsats.  

– Katastrofen viser viktig lokal tilstedeværelse og ikke minst lokal beredskap når katastrofen rammer. Røde Kors og Røde Halvmånes mobile helseenheter kunne i løpet av kort tid sendes til katastrofeområdene, sier Apeland. 

Den krevende sikkerhetssituasjonen i landet og regionen gjør at alt redningsarbeidet i praksis må gjøres av afghanere og med ressurser som allerede er i landet, noe som gjør det krevende for mange av de store internasjonale redningsaktørene å bidra. Katastrofen kommer på toppen av en allerede kritisk humanitær situasjon i landet som stiller store krav til Afghanistan Røde Halvmåne og andre hjelpeaktører.  

For pressehenvendelser, kontakt:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no