Akutt mangel på vaksiner, oksygen og sengeplasser i Bangladesh

Det dødelige Delta-varianten spres nå svært raskt i Bangladesh, og helsevesenet har store problemer med å behandle alle de som blir syke.

Sykehus i grenseområdene mot India opplever kraftig økning i infeksjoner og dødsfall. Hundrevis mister livet som følge av Covid-19 hver dag.  I hovedstaden Dhaka er om lag 78 prosent av tilfellene av Delta-viruset. Nærmere en tredel av de som testes er positive med Covid-19. 
– Dette tyder på at antall smittede er langt høyere enn de offisielle tallene tilsier, sier Torben Bjørke-Henriksen, seniorrådgiver for Asia i Røde Kors i Norge.

Etter en lovende innledning på vaksineringen av innbyggerne i landet, ble denne stanset i mars som følge av knapphet på vaksiner. Kun tre prosent av befolkningen i landet er fullvaksinert, mens Norge nærmer seg 30 prosent og Storbritannia og USA har fullvaksinert halvparten av sine innbyggere.

Rike land må dele vaksiner nå
For å unngå den katastrofale situasjonen India opplevde er det kritisk avgjørende at rike land deler vaksiner med land som Bangladesh så snart som mulig.

– Covid-19 har enorme konsekvenser på millioner av mennesker i Bangladesh, og svært mange mister inntekter og levebrød og massevaksinasjon er nøkkelen for å stanse døds- og infeksjonsspiralen, sier Bjørke-Henriksen.

En regional katastrofe
I tillegg til Bangladesh befinner Indonesia seg i en katastrofal situasjon, med eksplosiv smitteøkning. I Myanmar er antallet smittede doblet, samtidig som helsevesenet er svært redusert etter den militære maktovertagelsen i februar. Også i Afghanistan har smitteøkningen vært voldsom de siste ukene. Delta-varianten har til og med fått fotfeste i til de nå skjermede stillehavsøyene, og Fiji har nå, målt per innbygger, en av verdens kraftigste økninger.

– Fokuset må være å få vaksiner i armene på de meste utsatte slik at vi kan redusere konsekvensene Delta-varianten nå har på millioner av mennesker, sier Bjørke-Henriksen.

For mer informasjon, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99