Persondata fra Røde Kors i Norge berørt av dataangrepet mot Den internasjonale Røde Kors-komiteen

Informasjon om savnede familiemedlemmer lagt inn av Røde Kors i Norge er omfattet av datainnbruddet i Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Opplysninger fra Norge kan berøre 7.500 personer.

– Dette er et helt uakseptabelt og alvorlig datainnbrudd i Genève som også berører vårt arbeid med å oppspore savnede familiemedlemmer verden over. Vi følger opp dette tett sammen med ICRC og våre internasjonale kolleger som jobber med å oppspore familiemedlemmer som har kommet bort fra hverandre i krig og konfliktsituasjoner. Norges Røde Kors er en av 61 nasjonalforeninger som er rammet av angrepet, sier Ivar Stokkereit, leder for humanitære verdier og folkerett i Røde Kors.   

Dette er et svært avansert angrep på retten til beskyttelse for mennesker i svært sårbare situasjoner, sier Stokkereit videre.  

Informasjon fra opptil en halv million mennesker kan være omfattende av angrepet på den godt beskyttede databasen. Blant disse er det estimert 5.000 registrerte saker fra Røde Kors i Norge knyttet til om lag 7.500 mennesker. ICRC undersøker nå hva som har skjedd, hva som kan ha lekket ut, og overvåker nøye om informasjonen spres videre. 

– Det sier seg selv at dette er sensitive opplysninger, selv om vi i utgangspunktet følger våre retningslinjer om å begrense risiko og skade og ved å legge inn så lite persondata som mulig, sier Stokkereit. Det er heller ikke lastet opp persondokumenter i systemet fra norsk side.  

Personer i Norge som har savnet familiemedlemmer gjennom Røde Kors kan ta kontakt med organisasjonen hvis de ønsker mer opplysninger.  

– ICRC jobber nå med å kartlegge omfanget av innbruddet, blant annet om dette berører pågående saker eller arkiverte saker opp gjennom årene. Vi kan derfor foreløpig ikke si mer detaljert hvor mange som er berørt av dette, sier Stokkereit.  

Røde Kors informerer Datatilsynet, Nasjonale sikkerhetsmyndighet og viktige samarbeidspartnere i Norge om situasjonen. Det er ikke noe som tyder på at andre deler av datasystemene til Røde Kors er berørt av datainnbruddet. 

–  Det er svært alvorlig at et så viktig humanitært arbeid som omfatter noen av de mest sårbare mennesker er berørt av et dataangrep som dette, sier Stokkereit.  

For pressehenvendelser, kontakt:

Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no