Angrep på utdanning aver millioner retten til skolegang

I konfliktområder som Afghanistan, Sahel og Jemen er elever, studenter, lærere og utdanningsinstitusjonene stadig oftere selve målet for angrep. Angrepene på utdanning øker i omfang og intensitet.

I Afghanistan er flere hundre elever, studenter og lærere drept eller skadet i væpnede angrep de siste tre årene, ifølge en fersk rapport fra Den globale koalisjonen for å beskytte utdanning mot angrep. Bruk av eksplosive våpen i skoleangrep øker. Bare i år har nærmere 1.000 skoler blitt stengt.

I Nigeria ble 73 barn bortført i nok et skoleangrep forrige uke. Det siste året har mer enn 1.000 skolebarn blitt bortført i landet, og 600 skoler er stengt som følge av angrepene.

I Jemen står over to millioner barn uten skolegang og minst 2.500 skoler står ubrukt som følge av krigen. Angrep på utdanning øker i omfang og intensitet verden over. Stadig oftere er utdanningsinstitusjonene, elever, studenter og lærere selve målet for angrepene.

På den internasjonale dagen for å beskytte utdanning mot angrep, understreker Røde Kors, Redd Barna og Plan International Norge at trygg tilgang til utdanning i konflikt og humanitære kriser er en av de viktigste investeringene for fred, sikkerhet og fattigdomsbekjempelse.

– Utdanning redder liv hver dag. Å sørge for at barn og unge kan fortsette skolegangen sin, inkludert høyere utdanning, er dessuten en forutsetning for å bryte voldsspiraler i langvarige konflikter. Da må utdanning være en humanitær førsteprioritet. Det er det ikke i dag, sier Silje Holand Wilhelmsen i Røde Kors.

 Barn som går på skolen er mindre utsatt for barnearbeid, rekruttering til væpnede grupper, seksuelle overgrep og barneekteskap. Tilgang til utdanning i krisesituasjoner gir beskyttelse som tilgang til mat, bedre fysisk og psykisk helse og til livreddende informasjon. I tillegg kan skolen være et trygt sted der nettopp overgrep og traumer fanges opp så de kan bearbeides og behandles.

– For millioner av barn og unge, inkludert tenåringsjenter som ofte er i en særlig sårbar situasjon, betyr utdanning verdighet, framtidshåp og normalitet i en ellers kaotisk hverdag. Når krisen rammer, bidrar skolegang også til å styrke familienes og lokalsamfunnenes kapasitet til å håndtere situasjonen og forebygge nye kriser, sier Eirin Hollup Broholm i Plan International Norge.

Til tross for at angrep mot utdanning øker mange steder, er det politisk vilje til å bekjempe angrepene. Til dags dato har 111 stater sluttet seg til Erklæringen om trygge skoler, og i FNs sikkerhetsråd jobber Norge sammen med Niger for å få på plass en dedikert resolusjon om beskyttelse av utdanning.

– Det som er viktig nå er at erklæringen og resolusjonen fører til endring på bakken for barna som rammes av angrepene. Det innebærer å sikre et godt samarbeid mellom berørte aktører, å kanalisere tilstrekkelige ressurser både til utdanning og til beskyttelse av barn og unge i humanitære kriser, og ikke minst innebærer det å holde de som står bak angrepene til ansvar, sier Helene Aall Henriksen i Redd Barna.   

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no