Annenhver nordmann bekymret for ensomme eldre i familien

En ny undersøkelse Opinion har utført på vegne av Røde Kors viser at 55 prosent av befolkningen er bekymret for at de eldre i familien er blitt mer ensomme som følge av koronasituasjonen.

– Det er grunn til bekymring når så mange oppgir at de er urolige for eldre i sin familie. Vi frykter at de som ikke har noen nære pårørende i det hele tatt ikke får sine behov møtt, og at de helle ikke får sagt ifra om dette, sier Annelise Flor, seniorrådgiver i Røde Kors.  

Undersøkelsen viser videre at halvparten av befolkningen er bekymret for at eldre i familien ikke har det bra for tiden, som en direkte konsekvens av koronapandemien. Røde Kors stilte det samme spørsmålet i juni, og andelen som er bekymret for eldre i familien har økt siden i sommer. 

1. oktober er FNs internasjonale dag for eldre. Nå ber Røde Kors kommunene anstrenge seg for å ivareta eldre sin psykiske helse bedre gjennom pandemien ved å tillate besøk, i tråd med smittevernreglene. Røde Kors mener det er urovekkende at mange eldre har vært isolert i flere måneder.  

– Vi må rette søkelyset på eldre ingen ser. Det er bekymringsverdig at de som har eldre familiemedlemmer er urolige, men hva med de som ikke har familie som kan bekymre seg? Røde Kors er bekymret for at eldre blir sittende alene og mer isolert under denne situasjonen, som ser ut til å bli langvarig, sier Flor.  

Eldre dobbelt rammet av pandemien 

Røde Kors har om lag 10.000 frivillige besøksvenner som når ut til nærmere 20.000 personer rundt omkring i hele landet. Mange av disse er eldre mennesker. Organisasjonen jobber kontinuerlig med å kartlegge og finne eldre som ønsker seg en frivillig besøksvenn.  

– Alle har et grunnleggende behov for sosial kontakt med andre mennesker. Eldre som ikke kommer seg ut og som blir mer passive som følge av pandemien, risikerer å raskere få dårligere fysisk og psykisk helse. Eldre blir dobbelt rammet av koronapandemien, da de er i risikogruppen for sykdommen og må leve med det, samtidig som de også må isoleres fra venner og familie, sier Flor.  

– Vi er særlig bekymret for eldre på sykehjem, hvor det kan være strenge besøksrestriksjoner som gjør at de eldre får lite kontakt med andre.  

De yngre er mest bekymret 

Totalt er det 1331 personer som har deltatt i spørreundersøkelsen. Undersøkelsen viser at det er de yngste som er mest bekymret for at de eldre er blitt mer ensomme. Nesten åtte av ti under 25 år forteller at de er bekymret for at eldre familiemedlemmer er blitt mer ensomme som følge av pandemien.  

– Kanskje kommer dette av at de unges hverdag også er blitt radikalt snudd på hodet under koronapandemien. Fra tidligere undersøkelser vet vi også at det er de yngste og de eldste aldersgruppene som forteller at de har følt seg mest ensomme de siste månedene, sier Flor.  

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99