Antall vaksinerte er viktigere enn antall vaksinedoser

Skal verden nå målet om 70 prosent vaksinerte neste år, holder det ikke å fordele flere doser. Krefter må også settes inn på å få vaksinene ut til der folk bor og å overvinne vaksineskepsisen.

Her bør Norge gå i front.
Fordeling av vaksinedoser alene vil ikke føre til at vi når målet om flest mulig vaksinerte.
– Verdens ledere har ikke gjort nok for at helsepersonell i fattige land faktisk kan sette vaksiner og at vaksinedosene må settes i armen til folk som faktisk ønsker å bli vaksinert. Akkurat nå er det en stor bekymring at skepsis til vaksiner er stor i mange land, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors i Norge.

Røde Kors er bekymret for at de land og områder der helsetilbudene står svakest igjen, vil tape.
– For at dette skal lykkes må innsatsen fordeles mellom fordeling av vaksinedoser, styrking av helsetjenester i land og områder som har utfordringer med å sette vaksiner og ikke minst aktivt jobbe med å spre kunnskap og informasjon om vaksine, sier Apeland.

Vaksineskepsis en utfordring i alle verdensdeler. Undersøkelser gjort blant helsepersonell viser blant annet at i Den demokratiske republikken Kongo, er det kun 28 prosent av leger og sykepleiere som har tro på covidvaksinering, mot 78 prosent i Israel.

I mange land er frivillige helt sentrale i både gjennomføringen av vaksinering og i et omfattende arbeid med å spre kunnskap og informasjon om smittevern og vaksinering. 66.000 frivillige og ansatte i Røde Kors nasjonalforeninger har fått opplæring i introduksjon av C19-vaksiner.

– Det er helt klart på tide å prioritere vaksiner til verdens fattigste og en eventuell tredje dose til utsatte grupper her hjemme. Vi som ikke tilhører en utsatt gruppe, kan vente hvis smittebildet ikke endrer seg vesentlig. Det er bra at rike land som Norge og USA nå ønsker å dele flere vaksinedoser, etter å ha bestilt langt flere doser enn det nasjonale behovet, sier Apeland.

Koronapandemien endrer seg. Derfor må også tiltakene og den internasjonale responsen tilpasse seg. Vi må nå sammen sette inn langt større ressurser på også å bekjempe frykt, stigmatisering og uvilje. Det betyr at det i langt større grad må satses på lokale aktører som er til stede på bakken i lokalsamfunnene og nyter stor tillit allerede, slik som Røde Kors og mange andre.

– I alle land har pandemien vært en stor tilleggsbelastning på helsetjenestene, men forutsetningene er veldig ulike. Nå ser vi hvordan de som allerede er rammet hardt av andre kriser er de samme som fortsatt er uvaksinerte. Helsetjenestene i mange av disse landene må nå styrkes, hvis ikke vil verdenssamfunnet hverken klare å slå tilbake denne pandemien, eller fremtidige pandemier, sier Apeland.

Nylig har Verdens helseorganisasjon bedt vestlige land om å vente med tredje dose ut året, for at fattig land skal komme lengst mulig i vaksineringen.

– Nå er det tre store utfordringer som ligger foran oss. Det er en internasjonal fordeling av vaksinedoser, kapasitet til å sette vaksiner selv der helsesystemene står svakt og sist, men ikke minst, å spre kunnskap og informasjon om vaksiner for at flest mulig skal ønske å bli vaksinert, sier Apeland.

Røde Kors-bevegelsen har jobbet med å bekjempe vaksineskepsis og feilinformasjon ved blant annet å utarbeide lokalt tilpasset undervisningsmateriell, kampanjer på lokale radiostasjoner og informasjonstelefoner i lokalsamfunn.