Bernt G. Apeland I felt.

Apeland forlenger ikke åremålet i Røde Kors

Generalsekretær Bernt G. Apeland har gitt beskjed til landsstyret i Røde Kors i Norge at han ikke ønsker forlengelse når åremålet hans går ut i november i år.

– I dag har jeg informert landsstyret i Røde Kors om at jeg ikke ønsker å ta en ny periode som generalsekretær når åremålet mitt løper ut. I perioden har vi utviklet både strukturen og kulturen i Røde Kors, og gjennom det forløst enda mer humanitær kraft lokalt og globalt. Det har vært et stort privilegium å få lov til å være med å lede organisasjonen med så mange engasjerte frivillige og ansatte gjennom snart seks år, men nå er tiden inne for å slippe til nye krefter, sier Apeland.

I Apeland sin periode som generalsekretær har organisasjonen bl.a. respondert på behovet for akutt helsehjelp i noen av de mest krevende krigs- og konfliktområde i verden, som Syria, Jemen og Afghanistan.

– Feltsykehusene vi har drevet i tråd med Røde Kors-prinsippene i Al-Hol i Syria, Bakwa i det som var Talibankontrollert område i Afghanistan og Covid-19 klinikken vi drev i Jemen har alle vært med på å redde mange menneskeliv, i områder der få andre ville hatt muligheten til å hjelpe. Det har vært veldig meningsfullt å få være en del av dette, sier Apeland.

– Jeg vil for alltid være takknemlig for muligheten og erfaringen jobben som generalsekretær i Norges største frivillige, humanitære organisasjon har gitt meg. Med de store humanitære utfordringene vi har håndtert i disse seks årene har jeg hatt en av de mest spennende og utfordrende jobbene i Norge, sier generalsekretæren.   

– Jeg vil takke Bernt Apeland for hans innsats gjennom nå snart seks år, sier president Thor Inge Sveinsvoll.

– I Bernt har vi hatt en generalsekretær som har ledet det daglige arbeidet til organisasjonen gjennom to år med pandemi, rekordmange søk og redningsoppdrag og arbeidet organisasjonen har gjort med å avdekke og møte humanitære behov, ikke minst for barn og unge, sier Sveinsvoll.

– Bernt har vært en drivkraft også i hele Røde Kors-bevegelsen for at vi skal rette vår felles innsats mot de menneskene som få andre har mulighet til å hjelpe. Jeg vil også takke Bernt for det fokuset han har hatt på kultur og ledelse, sier Sveinsvoll.

Bernt Apeland vil fortsette i stillingen ut oktober 2022. Røde Kors vil nå lyse ut stillingen og igangsette en rekrutteringsprosess for å finne hans etterfølger.

For pressehenvendelser/for media enquiries:  
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no