Åpner skolene

To måneder med hjemmeskole setter spor. Én av tre foreldre er bekymret for at barna er svekket sosialt eller faglig, viser nye tall fra Opinion.

Røde Kors er glad for at elevene nå får komme tilbake til skolen, og ber samtidig de store kommunene om å finne løsninger for å tilby sommerskole og andre sommerferietilbud for de mest sårbare barna.  

Mange foreldre er bekymret for tapt utbytte for barna sine i den tiden det har vært hjemmeundervisning, viser en ny spørreundersøkelse som Opinion har gjort for Røde Kors som en del av organisasjonens koronabarometer.

I spørreundersøkelsen svarer hele 34 prosent av foreldrene med skoleelever at de er bekymret for at koronaperioden med stengte skoler kan ha svekket barna enten faglig eller sosialt. Opinion har spurt 2.161 foreldre med barn under 18 år som går på skolen. Både kvinner og menn oppgir dette i samme grad.  

Må få tid til å bearbeide koronatiden 

Røde Kors er imponert av hvordan lærerne og skolene kaster seg rundt for å gi alle skolebarn et trygt og godt skoletilbud. Når barna nå får en mer normalisert hverdag, må de også få hjelp til å bearbeide de erfaringene de har hatt. Det er viktig at elevene får tid til å bearbeide utfordringer og negative opplevelser de har hatt i denne perioden. Røde Kors har laget et gratis undervisningsopplegg som nå tilbys norske lærere i forbindelse med gjenåpningen av skolene. Øvelsene bygger på Røde Kors sin lange erfaring med psykososial støtte i ulike former for krisesituasjoner. 

– Vi vet at lærerne og skolene tar elevenes psyke på alvor. Dette gjør de hver dag, også i en normalsituasjon. Når våre undervisningsopplegg er blitt lastet ned over 17.000 ganger, er det et tydelig signal om at lærerne ønsker å bruke tid på å snakke med elevene om følelsene og erfaringene de har hatt knyttet til korona. Nå håper vi lærerne også husker på dette for de eldre elevene som har vært borte fra skolen lenge, sier John Harald Bondevik i Røde Kors. Han er en av de som står bak undervisningsopplegget som Røde Kors tilbyr norske lærere i anledning skoleoppstarten. 

I samme undersøkelse oppgir tre av ti økt konfliktnivå, negativ stemning eller stress i familien under koronapandemien. Også tre av ti nordmenn opplever hverdagen som mer psykisk belastende på grunn av koronautbruddet. Endringer i hverdagsrutiner gjør at mange kjenne ekstra på dette.  

Frafall regnes som et av de største problemområdene i norsk skole og får mye oppmerksomhet. Frafallet fra videregående opplæring vært stabilt på om lag 30 prosent de siste 20 årene. Nå er det avgjørende at ikke tallet på de som slutter i skolen øker.

Bekymret for sommerferien 

Røde Kors er glad for at alle elever nå får komme tilbake til skolehverdagen, men er samtidig bekymret for at mange barn ikke lenger vil ha et tilbud i sommer. Sommerskole og andre sommeraktiviteter er avlyst i flere kommuner, og Røde Kors etterlyser nå flere alternative tilbud til disse elevene. 

– Vi vet at mange av de mest sårbare barna kan ha vært utsatt for omsorgssvikt i denne perioden. Mange har heller ikke fått god faglig oppfølging i hjemmet med fjernundervisning, og det er disse vi ber skolene særlig hjelpe til en god oppstart på skolen nå, sier Bondevik. 

Røde Kors mener det er ekstra viktig at kommunene sørger for å gjennomføre gode sommertilbud for elevene i år. Det kan for eksempel være sommerskole, sommerturer, gratis møteplasser for sårbare barn og ungdom med mer.  

– Det er ekstra viktig at kommunene gjennomfører tiltak i år, særlig for barn og unge i sårbare situasjoner. Vi må sikre at elevene får trygge møteplasser og mulighet til å gjøre noe meningsfylt i de åtte ukene skolene har stengt. Mange av aktivitetene kan gjennomføres på gode måter i henhold til smittevernkrav, og vi ser at flere kommuner allerede promoterer sine sommerferietilbud, som sommerskole og aktivitetsdager, sier han.  

  • Les mer og last ned undervisningsopplegget her: https://www.rodekors.no/vart-arbeid/beredskap/pandemi/korona-rode-kors/tilbake-pa-skolen--undervisningsmateriell-om-en-annerledes-tid-under-koronapandemien/