Avtale om fangeutveksling i Jemen: Et lyspunkt

Røde Kors er glade for avtale om fangeutveksling i Jemen. – Avtalen er et lite lyspunkt i en av de mørkeste konfliktene i verden, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– Dette viser at når partene sammen viser vilje og handlekraft, så finnes det håp og muligheter for Jemens hardt rammede befolkning. Vi håper dette er ett av flere fremtidige steg som partene er villige til å ta for å bedre den humanitære situasjonen i landet, sier Apeland.

Situasjonen i Jemen blir ofte omtalt som den verste menneskeskapte humanitære katastrofen. Over åtti prosent av befolkingen har behov for humanitær hjelp. Ifølge FN er 24 millioner mennesker i Jemen avhengige av nødhjelp. Befolkningen i Jemen har spesielt behov for beskyttelse fra kamphandlingene, vann, mat og helsehjelp.

Partene har forhandlet de siste syv dagene, før de kom fram til en enighet. Internasjonale Røde Kors har sammen med FN ledet arbeidet i komiteen som forhandlet frem avtalen. Søndagens avtale er en oppfølging av Stockholm-avtalen fra 2018 som legger til rette for utveksling av fanger. Dette blir første gang partene utveksler fanger i stor skala etter at krigen brøt ut.

– Vi er spesielt glade for at Den internasjonale Røde Kors-komiteen kan spille en viktig rolle som nøytral og upartisk tilrettelegger for denne fangeutvekslingen. Vi håper at dette kan være med på å bygge en bro mellom partene for videre dialog. Det Jemens befolkning trenger er en slutt på kamphandlingene. Partenes vilje til å legge til rette for humanitær hjelp er også livsviktig for befolkningen i Jemen akkurat nå, og i tiden fremover, sier Apeland.

På grunn av den uoversiktlige og komplekse konflikten i Jemen er det krevende for humanitære organisasjoner å jobbe i landet. Røde Kors i Norge jobber med Jemen Røde Halvmåne for å sikre førstehjelp og ambulansetjenester, samt andre helsetjenester. I tillegg jobber Røde Kors-bevegelsen med utdelingen av vann, mat og medisiner, i tillegg til oppsporing av savnede og gjenforening av familier som kommer bort fra hverandre.

 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99