– Barna i Moria kan ikke vente

Røde Kors ber Norge gå foran og hente barn fra Moria nå, ikke avvente slik regjeringen legger opp til.

– Det er positivt at regjeringen nå anerkjenner den felles europeiske løsningen og forplikter seg til å bli med, men skuffende at det ikke er avklart når dette skal skje eller hvor mange barn det gjelder. De burde også ha funnet en løsning uten å måtte gjøre dette innenfor rammen for antallet kvoteflyktninger, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland.

Tirsdag ble det klart at regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre vil hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre europeiske land gjør det samme. Røde Kors karakteriserer enigheten som en fortsatt utsettelse, og er skuffet fordi barna i Moria ikke kan vente lenger.

Røde Kors er positive til at regjeringen forplikter seg til en løsning etter lang tid med press både fra Stortinget og frivillige organisasjoner. En rekke europeiske land har sagt de vil bidra til å relokalisere 1600 av de mest sårbare barna fra leirene i Hellas. Samtidig er det skuffende at det ikke er avklart når dette skal skje eller at antallet kvoteflyktninger økes, når vi ser de store behovene.

Røde Kors etterlyser en konkret plan om når og hvordan barna fra flyktningleirene i Hellas skal hentes, da regjeringen er knapp i beskrivelsene av hvordan dette skal foregå. Røde Kors understreker at en relokalisering må skje raskt og at man ikke kan sitte stille å vente på at andre europeiske land skal handle.

– Norge har en stolt humanitær tradisjon om å stille opp når situasjonen krever det, ikke minst på vårt eget kontinent. Nå er det viktig at dette realiseres raskt og ikke renner ut i sanden i påvente av andre europeiske lands initiativ. Norge må gå foran, vi må handle og ta vårt ansvar. Vi er spente på å se innretningen på dette, og mener det nå blir avgjørende at transporten og prosessen blir gjort så skånsom som mulig og til det beste for barna, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Røde Kors advarer regjeringspartiene mot å utsette prosessen fordi det haster med å få barna i sikkerhet. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) vil ikke si noe om tidspunkt eller antall barn, det bekymrer organisasjonen fordi det er avgjørende med en rask relokalisering.

– Røde Kors ber regjeringen finne en rask løsning for å relokalisere barn fra flyktningleiren i Hellas. Det bør være mulig å bli enige om at foreldreløse barn i en overfylt leir uten et forsvarlig helse- og omsorgstilbud og skikkelig vann og sanitærforhold har et reelt beskyttelsesbehov. Dette kan ikke vente, sier Apeland.

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 eller send e-post til pressevakt@redcross.no