Barna kan være med å redde liv

En halv million barnehagebarn har fått førstehjelpsopplæring av Røde Kors.

I anledning verdens førstehjelpsdag 13. september, ber Røde Kors om at alle barnehagebarn får lære førstehjelp. 

Barn helt ned i barnehagene kan få med seg livsviktig førstehjelp. Nå ønsker vi at alle barnehagebarn skal få kunnskap som kan redde liv, sier Silje Lea. Hun er prosjektleder for læringsopplegget “Henry” som gir førstehjelpskunnskap til barnehagebarn.  

Læringsopplegget til Røde Kors har bygd seg opp til å nå ut til 85 prosent av barnehagene i Norge, og om lag en halv million barn har fått muligheten til å lære grunnleggende førstehjelp. 

 Opplæring i førstehjelp for barnehagebarn kan bidra til å redusere usikkerhet i situasjoner som krever handling eller støtte. Det styrker barnas kunnskap, både for å ivareta egen sikkerhet, men også som ressurs hvis andre skader seg, sier Silje Lea som er prosjektleder for læringsopplegget. 

Ferdigheter som å gjenkjenne skadesituasjoner, varsle voksne og ringe 1-1-3, kan ha avgjørende betydning om et uhell skulle skje. Ideen om at selv små barn kan ta ansvar, vise omsorg og hente hjelp, er en viktig del av vår førstehjelpsopplæring, sier Lea. 

Lærer å hente hjelp og behandle skader 

Våre erfaringer viser at førstehjelpekunnskapene til barnehagebarna har økt betraktelig etter opplæringen. Det gjelder både det å vise omsorg, skaffe hjelp, kunne ringe 1-1-3 og hvordan man skal behandle skader.  

Skader som brannsår, å sette noe i halsen eller bevisstløshet er noe barna blir kjent med i læringsopplegget, og som kan skje i barnehagen. Det handler om å gjenkjenne disse situasjonene, og deretter vite hva man skal gjøre, som å hente en voksen eller ringe 113, sier hun  

I dag er ikke førstehjelp inne i rammeplanen for barnehagene. Røde Kors mener førstehjelp for barnehagebarn er viktig, og bør bli en del av rammeplanen.  

–  Det er viktig at barn er trygge på førstehjelp fra ung alder og vet hva de skal gjøre om de selv eller andre skader seg, sier Lea 

Flere lærte nødnummeret 113 

En evaluering utført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, i samarbeid med Laerdal Medical og Røde Kors, viser at 92 prosent av de spurte barnehageansatte vurderte førstehjelpsopplæring for barn som viktig, men kun halvparten sa at førstehjelp var tema på årshjulet i barnehagen. Evalueringen viser også at 31 prosent av barna sa de kunne ringe 113 hvis noen skadet seg før opplæringen, mens hele 82 prosent av barna kunne det medisinske nødnummeret 113 etter å ha gjennomført førstehjelpsopplæring med Røde Kors. 

  Det å få barna til å forstå omfanget av skader og farlige situasjoner kan bidra til å redde liv. Derfor håper vi at førstehjelp blir en obligatorisk del av rammeplanene til barnehagene, sier prosjektlederen.