Barna må prioriteres høyere

Røde Kors mener at barna kommer for dårlig ut av krisepakken som ble lagt fram av regjeringen i dag.

– Ut over sommerskole er det 30 millioner kroner til barn av en krisepakke på 16,3 milliarder kroner. Det er ikke nok, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Barn og unge har vært en av de gruppene som har blitt rammet aller hardest av myndighetens tiltak det siste året. Røde Kors frykter at de langvarige konsekvensene av strenge smittevernregler vil ble krevende for de minste.

– De kraftige konsekvensene det siste året og denne vinteren krever en krisepakke for å lette litt på konsekvensene. Vi må tenke på både de kortsiktige og de mer langsiktige konsekvensene dette har hatt for barn og ungdom, særlig fordi ingen vet når dette er over, sier Apeland.

Røde Kors mener det er bra at tiltak som sommerskole og støtte til studenter kommer, men savner et stort løft for særlig utsatte barn og ungdom.   

– Vi trenger en satsning på oppsøkende virksomhet og møteplasser med trygge voksenpersoner som når bredt ut blant barna og unge, mener Apeland.

Røde Kors har flere aktiviteter som er særlig rettet mot barn og unge. I 2020 snakket våre frivillige i samtaletjenesten Kors på halsen med 21.479 barn og unge under 18 år.

– Barn og unge har et eget behov for informasjon på sine egne premisser. Det gjelder både om pandemien og smittevern, men også om hvor de kan oppsøke hjelpen de trenger, sier Apeland.

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99